Šā gada 16. un 17. martā Ventspils Augstskolā sadarbībā ar Ventspils izglītības pārvaldi norisinājās “Jauno uzņēmēju skola”, kas sniedza skolēniem lielisku iespēju pilnveidot savas uzņēmējdarbības spējas aizraujošās aktivitātes, kā arī uzzināt vairāk par uzņēmējdarbības pamatiem gan no studentiem, gan no Ventspils uzņēmumu pārstāvjiem. Jaunieši darbojās komandās, lai neparastos veidos risinātu problēmsituācijas un jaunā gaismā iepazītu savas prasmes un radošumu. Pasākumā piedalījās pieredzējuši vieslektori un dažādu uzņēmumu pārstāvji, kuri jauniešiem sniedza vērtīgus ieteikumus un padomus par to, kā attīstīt sevi, savu uzņēmējdarbības ideju un kā atrast sev piemērotāko studiju virzienu.


Galvenie organizatori, bakalaura studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” studenti, atklāj, ka dalībniekiem ļoti esot patikusi pasākuma atmosfēra, kā arī pasākuma laikā viņi izrādījuši interesi gan par pasākuma norisi vēlreiz nākamjā mācību gadā, kā arī par studijām Ventspils Augstskolā. Svarīgi arī atzīmēt, ka viss noritējis bez aizķeršanās.

Ventspils izglītības pārvaldes pārstāve Ilze Buņķe stāsta: “Piedaloties Ventspils Augstskolas “Jauno uzņēmēju skola„ noslēguma pasākumā, bija  patiess gandarījums par Ventspils vidusskolniekiem, Ventspils tehnikuma audzēkņiem doto iespēju iejusties studenta lomā, būt augstskolā studentu vidē. Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju programmas „Jaunuzņēmumu vadība” studenti iepazīstināja skolēnus ar savu nākotnes profesiju. Apmeklējot Ventspils uzņēmumus ,kā piemēram Bucher un Azeron, skolnieki iepazinās ar uzņēmumu veiksmes stāstiem, uzņēmumu problēmsituācijām un kopā ar studentiem meklēja risinājumus. Pēc konsultācijām ar mentoriem skolnieki demonstrēja savas prezentēšanas prasmes, darbu komandā un komunikācijas prasmes savā un studentu vidū. Būtiskākais – tika  radīta interese par  uzņēmējdarbību, par izvēli dzīvē.”

23.03.2023.