Ventspils Augstskolas vadība 9. septembrī tikās ar Ventspils vispārējās izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem, lai veicinātu skolu un augstskolas sadarbību.

Tikšanās laikā Ventspils Augstskolas rektors profesors Kārlis Krēsliņš un studiju prorektore asoc. prof. Una Libkovska iepazīstināja dalībniekus ar augstskolas studiju programmām un resursiem, kurus skolēni un pedagogi ir laipni aicināti izmantot. Viens no šādiem resursiem ir Inženiertehniskās laboratorijas, kurās jau vairākus gadus notiek STEM kluba nodarbības, kas paredzētas vidusskolēniem ar interesi par fiziku un matemātiku, lai sagatavotos studijām “Elektronikas inženierijas” programmā.

Vizītes laikā dalībnieki mēroja ceļu arī uz “Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru”, kur iepazinās ar Latvijas Kosmosa izpētes centru, tehnoloģijām un infrastruktūru, ar kuru strādā arī Ventspils vidusskolu absolventi.

Iestāžu vadītāji bija gandarīti par iespēju klātienē iepazīt Ventspils Augstskolas laboratorijas un radioastronomijas centru. Kā konkrētus sadarbības soļus vadītāji min Ventspils Augstskolas jaunās video studijas izmantošanu dažādu tēmu ierakstu izveidei skolu vajadzībām, kā arī laboratoriju un mācībspēku iesaisti zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Paldies Ventspils Augstskolas kolektīvam par laipno uzņemšanu!

10.09.2021.