27.februārī PII Margrietiņa norisinājās pasākums, kas ļāva ikvienam interesentam iepazīties ar Montesori matemātikas materiālu pielietojumu mācību procesā.

Šis ir jau kārtējais Ventspils PII Margrietiņa organizētais tematiskais vakars vecākiem, lai iepazīstinātu ar Montesori pedagoģijas praktisko pielietojumu. PII Margrietiņa trīs gadu laikā atvērusi jau četras grupiņas, kurās realizē Montesori pieeju izglītībā pilnībā. Montesori ir unikāla, tajā pat laikā rūpīgi izstrādāta un plaši praktizēta mācību metode. Tās pamatā ir saprātīgs līdzsvars starp brīvību un skaidru struktūru, kas īpaši paredzēta jaunākā vecuma bērniem.

Bērnudārza Montesori grupiņās pedagogi ne tikai izstrādā mācību gada plānu, bet šajās grupās tiek veidoti individuālie mēneša plāni, kuros atspoguļo mācību procesu caur Montesori prizmu. Turklāt par bērna izglītības procesu un sasniegtajiem mērķiem katrs vecāks regulāri tiek informēts. «Mācību gada noslēgumā mēs veicam salīdzinošo analīzi un vērtējam katra bērna attīstības dinamiku,» rezultātu vērtēšanas procesu skaidro PII Margrietiņa vadītāja Inguna Irbe. Visi Montesori izglītības procesā iesaistītie pedagogi papildus mācās, lasa un izglītojas.

«Šobrīd mums ir atvērtas četras grupiņas, kurās papildus vispārizglītojošajai programmai realizē Montesori metodi. Mēs gan vēl neesam apstājušies un to arī negrasāmies darīt,» par nākotnes plāniem stāsta bērnudārza vadītāja, «šogad mums tapa ideja par Montesori skoliņas izveidošanu. Vēlamies izveidot tādu kā informatīvo centru vecākiem, ne tikai savu audzēkņu, bet visiem pilsētas vecākiem, kuriem šī metode interesē.» Vadītāja ikdienā redz, ka lielu daļu bērnu vecāku ikdienā nomāc dažādas sadzīviskas rūpes: «Mēs dzīvojam nemitīgā steigā un skrējienā, bet gribas iedot vecākiem ticību saviem spēkiem un interesi darboties kopā ar bērnu.» Viņa skaidro, ka ikviens bērns visas dzīvē nepieciešamās prasmes iegūst tieši darot, darbojoties. «Svarīgi ir bērnam ļaut darboties brīvi, netraucēt, ļaut arī kļūdīties, iedrošināt viņu mēģināt vēlreiz un pats galvenais – par kļūdām nerāt,» atgādina Irbe.

PII Margrietiņa vadītāja norāda arī uz kādu sabiedrībā nereti dzirdētu mītu, ka alternatīvās izglītības metodes, tai skaitā arī Montesori, veicina bērnu visatļautību. «Gluži otrādi – bērni iemācās, ka darba vieta aiz sevis ir jāsakārto, un tas viņus disciplinē. Jā, Montesori metodes iemāca viņiem darboties patstāvīgi, bet ikvienam mūsu audzēknim tiek iemācīts arī skaidri nospraust robežas, ir jārespektē vienam otru un ar materiāliem jāapietas saudzīgi,» skaidro PII Margrietiņa vadītāja.

01.03.2023.