Pagājušajā nedēļā visā Latvijā norisinājās Ēnu diena, kuras laikā skolēniem bija iespēja iepazīt kāda izvēlētā profesijas pārstāvja ikdienu. Ventspilī vairākos uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs ēnošanai bija izsludinātas vairāk nekā 100 profesiju pārstāvju vakances.

Gandrīz puse no Ventspilī izsludinātajām ēnošanas vakancēm bijušas saistītas ar izglītības jomu. Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska skaidro, ka Ēnu diena ir viens no veidiem, kā risināt to, ka izglītības iestādēs trūkst pedagogu, un šādi jauniešiem ir iespēja ielūkoties izglītības darbinieku ikdienā no neierastāka skatpunkta. «Šī ir iespēja jauniešiem palīdzēt virzīties uz viņu izvirzītajiem mērķiem,» norāda Bakanauska.

Ventspils 4. vidusskolas 7. klases skolnieks Rainers izvēlējās ēnot savu sporta skolotāju Ligitu Ziemani, jo pats spēlē basketbolu un nākotnē gribētu būt basketbola treneris vai tiesnesis. «Strādāju 4. vidusskolā jau 35 gadus. Arī pati esmu mācījusies šajā skolā, līdz ar to man ir prieks, ka mūsu skolas skolnieks ir izvēlējies ēnot mani,» atzīst Ziemane. Raineram bija iespēja ēnot skolotāju ne tikai sporta stundās zālē, bet arī peldēšanas apmācībās peldbaseinā, tādējādi parādot sporta skolotāja darba daudzveidību. Kopīgi izveidots nodarbību plāns – tajā bija gan stafetes, gan sporta spēles, gan vingrojumi. Sporta stundās kopīgi tika izdejots arī Olimpiskās dienas vingrošanas komplekss, gatavojoties skolas Olimpiskajai nedēļai. «Es iesāku stundas un arī izdomāju spēles, ko bērni spēlēs, un dažādus vingrojumus. Taisīju tādus vingrinājumus, kādus mēs veicam treniņos. Iemācījos arī vairāk plānot,» stāsta Rainers.

Slimnīcas ķirurgu un Ķirurģijas nodaļas vadītāju Ģirtu Štekerhofu izvēlējušās ēnot divas desmitklasnieces – Katrīna un Austra. Katrīna ir Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolniece, savukārt ventspilniece Austra pašlaik Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā mācās klasē ar medicīnas bioķīmijas novirzienu. Abas meitenes vēlas nākotnē studēt medicīnu, bet nav vēl gluži pārliecinātas, vai tā būs sarežģītā un atbildīgā ķirurģijas specialitāte. Abas ir vienisprātis, ka ķirurga ikdienas darbs ir ļoti dinamisks, tādēļ arī viņas izvēlējušās ēnot tieši šīs nozares speciālistu.

Elīna un Evelīna vairākas stundas pavadījušas vecmātes Baibas Mincenbergas pavadībā un jau novērtējušas šīs profesijas skaistumu. «Vecmātes darbā gandrīz ik dienu ir kāda bērniņa dzimšanas diena, stāsta Elīna, kura mācās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12. klasē. Evelīna ir 6. vidusskolas 11. klases skolniece, un vecmātes darbs viņai šķiet aizraujošs un neparasts: «Man patīk iespēja kontaktēties ar cilvēkiem un lielā atbildība, kas ir šajā profesijā.» Jau pēc pāris slimnīcā pavadītām stundām abas meitenes secina, ka vecmātes profesija viņām šķiet pat vēl interesantāka, nekā iepriekš cerēts.

Oftalmologa profesiju Ēnu dienā iepazīst Alise, kura mācās Ventspils 1. pamatskolā 8. klasē, Ella (2. pamatskolas 9. klase) un Viktorija (2. vidusskolas 10. klase). Visām trim meitenēm skolā patīk un padodas ķīmija un bioloģija, un visas trīs savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu. Skolnieces redzējušas, kā ārsts un māsa ikdienā izmanto dažādu sarežģītu aparatūru, kā tiek mērīts acs spiediens un cilvēkiem piemeklēts vajadzīgais briļļu stiprums. Ella stāsta, ka viņai bijis interesanti vērot, kā pārbauda redzi pavisam maziem bērniem. «To dara ar attēlu palīdzību, turklāt pavisam maziem mazulīšiem rāda video un analizē, kā acs fokusē skatienu.»

Pie ēnām šodien tikušas divas bērnudārza Saulīte audzinātājas. Pirmsskolas pedagogus ēno divas Ventspils 1. pamatskolas 8. klases skolnieces – Katrīna un Krista Rēzija. Abām ļoti patīk darboties ar bērniem, un abām saglabājušās siltas atmiņas par savām bērnudārza gaitām. Katrīnai pirmsskolas pedagoga profesija ir viena no iespējamām nākotnes izvēlēm. Viņa stāsta, ka diena, darbojoties kopā ar bērniem, paskrējusi ļoti ātri. Katrīna palīdzējusi bērniem veidot dažādus radošus ar Lieldienu tematiku saistītus darbiņus, vēlāk kopā gājuši laukā meklēt dabas materiālus nākamās dienas aktivitātēm. Savukārt Krista Rēzija skaidro, ka ir jau sen izlēmusi, – šī būs viņas nākotnes profesija, mērķtiecīgi virzās pa izvēlēto ceļu, un Ēnu dienā gūtā pieredze vēl jo vairāk apstiprina izvēles pareizību.

Sanija, desmitklasniece no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, ir izvēlējusies iepazīt Izglītības pārvaldes vadītājas ikdienu. Viņa pēc vairākām Izglītības pārvaldē pavadītām stundām secinājusi, ka šis darbs prasa pacietību, zināšanas un pamatīgu iedziļināšanos ikviena risināmā jautājuma būtībā. «Process, lai vadītājs panāktu rezultātu, ir ļoti ilgs un sarežģīts. Prasa daudz sarunu un diskusiju.» Meiteni interesē psiholoģija, ekonomika un tieslietas. Saniju par iespēju piedalīties Ēnu dienā informējusi klases skolotāja Eva Zeltzaķe, kura ir arī skolas karjeras konsultante.

14.04.2023.