Vairāk nekā 370 Ventspils izglītības iestāžu 1. klašu skolēni ar š.g. 5. septembri uzsāk dalību peldētapmācības nodarbībās Olimpiskā centra “Ventspils” peldbaseinā, lai apgūtu drošas un tehniski pareizas pamatiemaņas peldētprasmē, vienlaikus norūdot sevi, nostiprinot muskulatūru, uzlabojot stāju un vispārējo bērnu labsajūtu.

Nodarbības tiek organizētas ar mērķi rosināt padziļinātu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu. Dalība tajā būs bez maksas, pateicoties piesaistītajam finansējumam no Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”.

FOTO: pexels.com

01.09.2023.