Kā jau ierasts katru septembri, arī šogad Ventspils Bērnu bibliotēkā un Pārventas bibliotēkā tiks uzsākta “Pūcīšu skola” trīs līdz četrus gadus veciem bērniem ar mērķi veicināt interesi par lasītprasmes apgūšanu. Pirmā nodarbība – sestdien, 17. septembrī, plkst. 12.00 vienlaicīgi gan Bērnu bibliotēkā Akmeņu ielā 2, gan Pārventas bibliotēkā Tārgales ielā 4.

Nodarbības, kopumā piecas, notiks bezmaksas grupās līdz pat janvārim. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, nepieciešams laicīgi pieteikties dalībai klātienē vai zvanot uz bibliotēku, kurā esat nolēmuši nodarbības apmeklēt – Bērnu bibliotēku (tālr. 636 27361) vai Pārventas bibliotēkas bērnu nodaļu (tālr. 636 80075).

Interesentu skaits parasti ir liels, un nereti atkārtoti “Pūcīšu skolā” tiek pieteikti bērni, kuri jau skoliņu absolvējuši citu gadu, tāpēc, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, atkārtoti nevarēs pieteikties. Turklāt nevarēs apmeklēt “Pūcīšu skolu” abās Ventspils bibliotēkas filiālēs vienlaicīgi.

“Pūcīšu skolu” organizē Ventspils bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas projekta “Grāmatu starts” ietvaros. Nodarbības ir izglītojošas, radošas un attīstošas, lai pirmsskolas vecuma bērniem radītu interesi par grāmatām un bibliotēku, sekmētu lasītprieku.

12.09.2022.