Latviešu folkloru ir svarīgi iepazīt jau no mazotnes. Kopā ar bērnudārzu audzēkņiem Ventspils Jaunrades nama folkloras studijā “Vācelīte” tiek izmēģināta jauna kultūrizglītības programma, kurā, kopīgi darbojoties, tiek iepazītas gadskārtu svinamās dienas, senās tradīcijas, rotaļas un spēles. 

Programmas mērķis un uzdevumi ir uzturēt saikni starp dažādām paaudzēm un izplatīt sabiedrībā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, apgūstot gadskārtu ieražu repertuāru. Tajā piedalās vairāk nekā 220 bērni no Ventspils pirmsskolām un 8 nodarbību cikls ietver tēmas – Miķeļi, rudens darbi, Mārtiņi, Ziemassvētki, ziemas laiks un iekšdarbi, Meteņi, Lielā diena, pavasara laiks, daba un putni. Ar bērniem darbosies pedagogi Ilga Porniece, Ineta Kalniņa un Sandra Gūtmane.

Miķeļdienu septembra beigās mūsu pirmsskolu audzēkņi skaisti svinējuši arī savos bērnudārzos. Svētku laikā bērni iepazinās ar latviešu tradīcijām un to nozīmi, piedalījās gadatirgū, veidoja rudens velšu izstādes, rotāja pagalmu un telpas, dziedāja, dejoja, skaitīja dzejoļus, risināja radošus uzdevumus, kā arī iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs.

13.10.2022.