Izglītības pārvalde un tās iestādes aktīvi iesaistījušās, lai palīdzētu tām ģimenēm, kuras kā bēgļi jau ieradušies Ventspilī no karadarbības skartās Ukrainas.

  • Pirmsskolas  vecuma bērni –
    • no šīs nedēļas bērnudārza “Eglīte” telpās ir iekārtota grupiņa, kuru 9. martā sāka apmeklēt pirmie ukraiņu bērni. Šajā grupiņā ir vietas līdz 19 bērniem,
    • nepieciešamības gadījumā “Eglītē” tiks izveidota vēl viena grupiņa 20 bērniem, izmantojot tās telpas, kuras atbrīvoja 2.pamatskolas speciālās izglītības programmas audzēkņi, pārceļoties uz telpām Atpūtas ielā 16.
  • Skolas vecuma bērni – notiek apzināšana, kādās klasēs mācās ukraiņu bērni. Savukārt mācības paredzēts organizēt 2.pamatskolas telpās.
  • Latviešu valodas nodarbības – pēc pašu ukraiņu iniciatīvas šajā nedēļā ir uzsāktas jau pirmās latviešu valodas nodarbības, ko vada Ventspilī dzīvojošie pedagogi ar ukraiņu valodas zināšanām.
  • Pilsētas iespēju iepazīšana – 10.martā notiek ekskursija, lai iepazīstinātu ukraiņus ar Jaunrades nama, kā arī sporta bāžu iespējas.

10.03.2022.