Šajā nedēļā uzsākta jauna pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 16 stundu apjomā, kurā apmācīs mentorus darbam pirmsskolās. Mentori savas izglītības iestādes ietvaros varēs darboties kā atbalsta sniedzēji jaunajiem pedagogiem, nododot prasmes un zināšanas, lai viņi palīdzētu labāk iejusties pedagoga darbā. No katra bērnudārza mācībās piedalās divi pieredzējuši pedagogi.

Pirmā nodarbība “Mentordarbība” tika balstīta uz teorētiskām zināšanām. Topošie mentori tika iepazīstināti ar izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras jaunie skolotāji un kuri veicina skolotāju izvēli mainīt profesiju. Praktiska aktivitāte ļāva topošajiem mentoriem “iekāpt” jauno pedagogu kurpēs un ieraudzīt to vajadzības. Kopīgi sadarbojoties, topošie mentori veidoja plānu par:
• Mentora mērķauditoriju;
• Nepieciešamo atbalstu jaunam pedagogam.

Martā uzsākta arī 16 stundu pilnveides programma, kas ļaus pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem paaugstināt kompetenci iekļaujošās izglītības jautājumos – tajā skaitā, lai pedagogi zinātu par atbalsta sniegšanas iespējām un veidiem un nodrošinātu pēctecību mācību pieejā no pirmsskolas uz sākumskolu. Arī šajā programmā piedalās divi pārstāvji no katras izglītības iestādes – pedagogi, logopēdi vai psihologi.

Abu minēto pilnveides programmu autori un vadītāji ir mūsu pašu izglītības iestāžu pārstāvji – pieredzējuši pedagogi, kas ar savu darbu ir gatavi iedvesmot citus kolēģus.

31.03.2023.