Iepriekšējās nedēļas nogalē notikušajā Ventspils Pārventas pamatskolas 50 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā skolas direktorei Vēsmai Laureckai tika pasniegts Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības raksts par atbildīgu iekļaujošās izglītības īstenošanu un profesionālu skolas vadīšanu.

V. Laurecka Ventspils Pārventas pamatskolā (iepriekš – Ventspils 5.vidusskolā) strādā kopš 1993.gada, bet kopš 2017. gada ir Pārventas pamatskolas direktore. Viņa Pārventas pamatskolā augstā līmenī attīstījusi iekļaujošās izglītības pieeju, kas ir pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips. Direktore aktīvi izstrādā un atbalsta dažādus jaunus projektus gan skolas, gan pilsētas, gan arī starptautiskā mērogā, pašai aktīvi iesaistoties kā organizatorei vai kā dalībniecei. 

Lai rastu praktiskus risinājumus un izstrādātu metodes iekļaujošās izglītības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai, V. Laurecka izstrādājusi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta pieteikumu “Laužot stereotipus”. Sadarbībā ar projekta partneriem no Somijas un Igaunijas un visām Ventspils izglītības iestādēm tiks izstrādāta vienota metodoloģija efektīvas un kvalitatīvas iekļaujošās vides veidošanai. 

Skolas kolektīvs savu direktori raksturo kā radošu, saprotošu, atsaucīgu, pretimnākošu, uz sadarbību vienmēr atvērtu personību. Viņas darba stils vienmēr balstīts uz pozitīvismu, optimismu, sadarbību un uzticēšanos kolēģiem, skolēniem un skolēnu vecākiem.

Ventspils Izglītības pārvalde augsti vērtē veiksmīgo sadarbību ar Vēsmu Laurecku un apsveic ar Atzinības raksta saņemšanu!

17.03.2023.