Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” ir starp tām 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas š.g. aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu. Oktobra beigās izglītības iestādes saņem arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

“eTwinning Skola” statusu “Pasaka” saņēmusi pirmo reizi un šādi novērtēta iestādes aktīvā iesaistīšanās eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Tā iegūšana apliecina, ka izglītības iestādē darbojas aktīva skolotāju komanda, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, izglītības iestādē veicina digitālo pratību un interneta drošību.

eTwinning aktīvie projektu īstenotāji PII “Pasaka” ir Anita Odorska, Antra Vītola, Jeļena Samoilo, Linda Pūpola, Līga Ikauniece, Marika Lemberga, Nataļja Rubīna, Oļesja Griščenko un Valda Venckus. Arī šajā mācību gadā eTwinning skolotāju kopienai pievienojušies jauni “Pasakas” pedagogi, kuri ir radoši, atvērti jaunajam, vēlas mūsdienīgi strādāt un izmantot digitālos rīkus mācību procesā, gūt jaunas idejas un apmainīties ar tām arī ar citiem pedagogiem nacionālā un starptautiskā līmenī.

Piešķirtais “eTwinning Skola” statuss apliecina izglītības iestādes izaugsmi – ar inovācijām, jēgpilnām mācībām, kompetenču pieejai, sadarbībai projektu īstenošanā. Mēs jūtamies ļoti lepni, ka mūsu darbs tiek novērtēts un varam mūsu izglītojamiem nodrošināt interesantāku, idejām un metodēm bagātāku ikdienu,” stāsta eTwinning projektos iesaistītā PII “Pasaka” logopēde Linda Pūpola.

PII “Pasaka” eTwinning tīklā darbojas kopš 2014. gada. Kopumā īstenoti 11 sadarbības projekti, tai skaitā vairāki starptautiska mēroga sadarbības projekti ar mērķi veicināt bērnu izpratni par kultūras mantojumu, nacionālo simboliku, toleranci pret citām kultūrām, sekmēt valodu apguvi un mācīt jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. Vairāki starptautiska mēroga projekti ir ieguvuši Kvalitātes sertifikātus, kas apliecina projekta atbilstību noteiktiem nacionāla un Eiropas mēroga standartiem.

projekts20

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 977 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

27.10.2021.