Pamatojoties uz Ventspils 2. vidusskolas direktores Ināras Keišas iniciatīvu ar viņu tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības un ceturtdien, 24. augustā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, saskaņā ar Darba likumu, pieņēma lēmumu atbrīvot Ināru Keišu no Ventspils 2. vidusskolas direktora amata. Kā direktores pēdējā darba diena noteikta 2023. gada 7. septembris.

Keiša Ventspils 2. vidusskolu veiksmīgi vadījusi kopš 2019. gada. Viņas vadībā skolā uzsākta jaunā mācību satura izglītības programmu īstenošana, tajā skaitā vidusskolas posmā izveidotas programmas virzienos “Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība” un “Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas”. 2022./2023. mācību gadā skolā mācījās vairāk nekā 500 skolēnu.

Līdz jauna direktora iecelšanai amatā skolu vadīs Ventspils Izglītības pārvaldes noteikts direktora pienākumu izpildītājs.

25.08.2023.