Trešdien, 21. septembrī, ar apliecību pasniegšanu noslēgusies profesionālās kompetences pilnveides programma “Skolotāju palīgi pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”. Pirmajā grupā piedalījās 18 skolotāju palīgi – pa diviem no katras Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes.

Kopš apmācību sākuma š.g. 25. augustā notikušas tematiskas nodarbības par savstarpējām komunikācijas prasmēm, par dažādu konfliktsituāciju risināšanu pirmsskolā, par bērnu labjūtību izglītības iestādē, par pedagogu un skolotāju palīgu savstarpējā sadarbību.

Šāda programma Ventspilī tiek organizēta pirmo reizi un tās mērķis ir pilnveidot dalībnieku profesionālās iemaņas, kā arī sniegt profesionālo atbalstu pirmsskolas ikdienas pedagoģiskajā procesā. Apmācības vairākās grupās šajā mācību gadā notiks arī pārējiem Ventspils pirmsskolu skolotāju palīgiem.

Profesionālās pilnveides programmu īsteno PII “Zvaigznīte” vadītāja Zita Janušone, Ventspils pirmsskolas mācību jomas koordinatore un PII “Varavīksne” vadītājas vietniece izglītības jomā Kristīne Seržante, PII “Zvaigznīte” vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Frīzendorfa un PII “Rūķītis” Konsultatīvā centra pedagoģe Baiba Brauna.

21.09.2022.