Noslēgusies pedagogu profesionālās pilnveides programma “Profesionāls atbalsts mazākumtautību grupu pedagogiem, pārejot uz latviešu valodas apmācību pirmsskolā”, kas tika organizēta, lai atbalstītu pedagogus pilnvērtīgai pārejai uz mācībām latviešu valodā pirmsskolās no 2023./2024. mācību gada.

26 stundu profesionālās pilnveides programmu no š.g. marta līdz augustam apguva 22 pedagogi no Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm “Pasaka” un “Zvaigznīte”. Programmas mērķis bija paaugstināt pirmsskolas pedagogu profesionālo kompetenci organizējot pirmsskolās mācību procesu latviešu valodā, kā arī sniegt profesionālu atbalstu latviešu tradicionālās kultūras iepazīšanā. Nodarbībās pedagogi iepazina bērnu mūsdienu daiļliteratūru latviešu valodā, latviešu gadskārtu svētkus un rotaļas, kā arī citas tēmas. Pedagogiem bija iespēja piedalīties supervīzijās. Savukārt noslēguma pasākumā Gāliņciema bibliotēkā pirmdien, 28. augustā, pedagogi praktiski iepazina sklandraušu gatavošanu, kā arī svinīgā gaisotnē saņēma apliecības par minētās programmas apguvi.

Programmas izstrādē un vadīšanā bija iesaistīti – Zita Janušone, Kristīne Boitmane, Zanda Bite, Inita Frīzendorfa un Anita Odorska.

31.08.2023.