Trešdien, 30.jūnijā, Ventspils pilsētas dome nolēma veikt iekšējo reorganizāciju Ventspils 3. vidusskolā, pārveidojot to par Ventspils 3. pamatskolu no 2021.gada 1.septembra.

Jau 2019.gadā tika uzsākts Ventspils 3.vidusskolas iekšējās reorganizācijas process tās pakāpeniskai pārveidošanai par pamatskolu, 2019./2020.mācību gadā Ventspils 3. vidusskolā neuzņemot izglītojamos 10.klasē. Līdz ar to 2020./2021.mācību gada beigās Ventspils 3. vidusskola pārtrauc īstenot vispārējās vidējās izglītības programmu.

Kā arī – no 2017. gada Ventspils pilsētas astoņās skolās tika īstenots Eiropas Savienības fonda projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, kura īstenošanas laikā tika veikti ieguldījumi  arī Ventspils 3. vidusskolā 366 tūkstošu eiro apmērā, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Veiktie ieguldījumi skolā ietver 16 mācību kabinetu remontu, vadu un bezvadu interneta izbūvi, ēkas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izbūvi un elektrosadales nomaiņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  aprīkojuma iegādi, ergonomisku mēbeļu iegādi. Saskaņā ar šī projekta nosacījumiem Ventspils 3. vidusskolai projekta noslēgumā 2021.gadā un vismaz piecus gadus pēc tam jābūt pamatskolai un 7.–9. klasē jāīsteno vismaz divas vispārējās izglītības programmas.

30.06.2021.