Tuvojas jaunais mācību gads, kas pavisam īpašs būs topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.

Veiksmīgu skolas gaitu uzsākšanai, kā arī adaptācijas procesā liela nozīme būs pirmsskolā iegūtajām prasmēm, viena no tām ir lasītprasme, kura kā norāda Ventspils 4. vidusskolas sākumskolas pedagoģe Ilze Jermola, ir mācību procesa pamatu pamats.

Vai uzsākot skolas gaitas, pirmklasniekam jāpazīst visi burti un jālasa?

– Bērnudārzā skolotāji rūpējas, lai bērni būtu gatavi skolai – paldies pirmsskolas pedagogiem par ieguldīto darbu! Nākot uz skolu, bērnam būtu jāprot lasīt vārdus un jāsaprot izlasītais, rakstīt rakstītos burtus, atšķirt un nosaukt skaņas vārdos, skaņu būtu jāprot apzīmēt ar atbilstošu burtu. Jāvar noklausīties tekstu, atstāstīt dzirdēto, izdomāt teksta papildinājumu.

Diemžēl gadās tā, ka, atnākot uz 1. klasi, bērnam lasītprasme pa vasaru ir piemirsusies. Tā ir prasme, kas sākumskolā jāvingrina katru dienu. Turklāt, lasīšana ir aizraujoša laika pavadīšana! Tā paver durvis uz plašo grāmatu pasauli, ļauj uzzināt daudz jauna, atklāt nezināmo. Lasītprasme ir viens no sazināšanās veidiem ar apkārtējo pasauli. Un tās līmenis būs viens no personas pieredzes veidotājiem, jo visa savstarpējā saskarsme, kas nav tieša, vairāk vai mazāk ir saistīta ar lasīšanas procesu. Bez lasītprasmes cilvēks var pazust plašajā informācijas pasaulē.

Kā palīdzēt mazajam skolēnam, lai pirmās grūtības nekļūtu nepārvarāmas?

– Lielākā palīdzība bērnam lasītprasmes apguvē ir vecāku aktīva iesaiste. Lasīt var iemācīties tikai lasot, bet bērns to patstāvīgi vēl neprot. Neviens ar šo prasmi nav piedzimis, tādēļ jāiegulda darbs, kas prasa gan laiku, gan piepūli, gan pacietību. Jālasa regulāri un sistemātiski, dažādos formātos un veidos – grāmatā, uz ielas, veikalā, datorā, spēlējot spēles, pa vienam, lomās – tik ilgi, kamēr tiek sasniegts attiecīgais meistarības līmenis. Var domāt, ka bērns skolā tiks nodots pedagogu rokās un agrāk vai vēlāk lasīt iemācīsies. Iemācīsies, bet līdz ar novēlotu lasīt mācēšanu līdzi nāks problēmas dažādos mācību priekšmetos, arī sociālajā dzīvē. Lasītprasme nav saistīta tikai ar latviešu valodas stundu. Tā ir nepieciešama visa mācību satura apguvei un ir mācīšanās atslēga. Pieredze rāda, ka bērns bez atbilstošām lasīšanas iemaņām lieliski saprot, ka nespēj paveikt darbus, nezinot noteikumus. Tad viņš sāk minēt, mēģinot saprast pēc līdzības, dotā zīmējuma un citām pazīmēm, kas uzdevumā jāveic, un ne vienmēr trāpa pareizi.

Kā bērnu pamudināt lasīt?

– Vārds lasīt, tāpat kā darbības vārdi mīlēt, sapņot, necieš pavēles izteiksmi. Reiz izlasīju šādu domu, kam pilnīgi piekrītu. Mācīties lasīt var arī spēlējoties, un tas iespējams gan pirmsskolā, gan mājās – to es stāstīju un demonstrēju Ventspils Izglītības pārvaldes organizētajā Vecāku skoliņā maijā. Lai pavisam nemanāmi veiktu ceļu no skaņām, burtiem, vārdiem līdz teikumiem un izlasītām grāmatām, ģimenei jābūt iesaistītai. Vecāks kopā ar bērnu var salikt burtus no zariņiem, akmentiņiem, saukt vārdus, kas sākas ar priekšā braucošas mašīnas numurzīmes burtiem, rakstīt zīmītes viens otram, avīzē vai reklāmas bukletā apvilkt noteiktus burtus vai iekrāsot vārdus, kas sākas ar izvēlēto burtu. Iespēju ir daudz! Var lietot arī aplikācijas telefonā vai datorā, kas palīdz apgūt burtus un lasīšanu. Tikai ir vērts atcerēties formulu, pēc kā noteikt, cik ilgi dienā bērns var pavadīt viedierīcēs – trīs minūtes reiz bērna vecums.

Ko darīt, ja bērns negrib mācīties?

– Ir jomas, kur vecāki ir galvenie. Pieaugušajiem ir tāda dzīves pieredze, kādas bērnam vēl nav, tāpēc mums jādomā, kā ikdienā pievērst bērnu lasīšanai un rēķināšanai. Bērnam var piedāvāt izvēlēties laiku un vietu, kad lasīt, kā, arī ko lasīt. Ja bērns redzēs, ka tētis sēž pie datora, mamma kaut ko dara telefonā, naivi domāt, ka viņš ar lielu entuziasmu viens pats gribēs mācīties. Esiet pacietīgi un atbalstiet bērna lasīšanas centienus! Palīdziet rast izpratni un uzsveriet – mācoties ko jaunu, cilvēki mēdz kļūdīties. Nesodiet bērnu par kļūdām vai par nevēlēšanos lasīt. Manuprāt, kļūdās tie vecāki, kuri bērnam aizliedz iemīļotas nodarbes – spēlēt datorspēles, skatīties multfilmas, rotaļāties ar draugiem –, jo, viņuprāt, bērns nepietiekami lasa. Tādējādi lasīšana bērna izpratnē pārvēršas par sodu un tiek pretstatīta nodarbēm, kas neprasa piepūli. Ir dzirdēts, ka vecāks saka: «Ja nelasīsi mājās, tad skolā dabūsi no skolotājas!» Nedrīkst noskaņot bērnu pret skolu – mums visiem ir jābūt vienā komandā. Bērns nav starp skolu un vecākiem, te visi ir kopā, jo visi skatāmies un virzāmies uz vienu mērķi. Aicinu vecākus meklēt informāciju, nebaidīties uzrunāt speciālistus, sadarboties un izmantot bibliotēku piedāvātās iespējas un aktivitātes. Gan pilsētas, gan skolu bibliotēkās ir bagātīgs grāmatu un spēļu klāsts. Redzot šo daudzveidību un krāsainību, bērnos var rasties lielāka interese par grāmatām un lasīšanu. Lasīšana ir viena no burvīgākajām lietām pasaulē – palīdzēsim to iepazīt bērniem!

Rāmītī:

Daži ieteikumi ģimenēm

*Turpiniet ikvakara priekšā lasīšanu, tikai atcerieties – tagad galvenais lasītājs ir jūsu bērns! Lasiet kopā, piemēram, sadalot tekstu pa rindkopām vai lasot lomās.

*Ieviesiet ģimenes lasīšanas laiku. Regulāra 10 minūšu ikdienas vingrināšanās ir pietiekama bērnu lasīšanas prasmes paaugstināšanai.

*Piedāvājiet bērniem izlasīt dažādus tekstus, piemēram, ēdienkartes, ceļojumu aprakstus, spēļu instrukcijas, laika ziņas, filmu satura anotācijas un citu ikdienas informāciju.

*Mudiniet bērnu izteikt domas par lasīto, pastāstīt saviem vārdiem, par ko bija teksts, kas pārsteidza, kas bija jaunums.

*Ja jūsu bērna lasījumā ir daudz kļūdu, varat trenēties atsevišķu vārdu, teikumu lasīšanā, lūdzot nepareizi izlasītu vārdu lasīt atkārtoti. Šajā gadījumā uzmanība netiek pievērsta teksta saturam, bet gan pareizai lasīšanai.

*Slavējiet bērnu par viņa lasīšanas centieniem un panākumiem. Izrādiet interesi par to, kā viņš saprata lasīto un kā teksts viņam patika.

*Mudiniet un radiniet bērnus apmeklēt bibliotēku, lai atrastu jaunu lasāmvielu. Bibliotēkā vienmēr ir iespējams atrast jaunākās grāmatas dažāda vecuma bērnu interesēm.

Citāts: Lielākā palīdzība bērnam lasītprasmes apguvē ir vecāku aktīva iesaiste. Lasīt var iemācīties tikai lasot, bet bērns to patstāvīgi vēl neprot. Neviens ar šo prasmi nav piedzimis, tādēļ jāiegulda darbs, kas prasa gan laiku, gan piepūli, gan pacietību.

FOTO: Kristaps Anškens

17.08.2023.