Jaunais mācību gads ir iesācies ar  jaunumiem vairākās Ventspils izglītības iestādēs. Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikta telpu labiekārtošana, kā arī  realizētas idejas, lai uzlabotu ikdienu audzēkņiem.

Vairākās pirmsskolas iestādēs ir izveidoti dažādi “stūrīši”, kas paredzēti audzēkņu un darbinieku vajadzībām – PII “Bitīte” ir konsultatīvais stūrītis gan pedagogiem, gan individuālajām sarunām ar vecākiem. PII “Zvaigznīte” ir lasīšanas stūrītis, lai bērniem būtu iespēja pabūt klusumā un iepazīties ar grāmatu pasauli bez liekiem trokšņiem. PII “Rūķītis”  īpaša uzmanība ir veltīta  iestādes ieejai, to izdekorējot ar Rūķīšu gudrības grāmatu un lielformāta zīmuļiem, kas mācību gada laikā kalpos kā papildmateriāls krāsu un ciparu apgūšanā.            

Pirmsskolas izglītības iestādēs  PII “Saulīte” un PII “Margrietiņa” tika veikti grupiņu remonti, PII “Eglītē” 2. stāvā tika atjaunoti elektriskā apgaismojuma tīkli un izbūvēta ugunsgrēka signalizācijas sistēma. Papildus tam PII “Margrietiņā” tika izveidota Emociju istaba. PII “Pasaka” lepojās ar jauno Sajūtu taku, kura tika izveidota Vides projekta ietvaros un sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. PII “Varavīksne” izveidota āra klase, kur audzēkņiem būs iespēja iepazīties ar galdniecībā izmantojamiem materiāliem un instrumentiem. Šeit tiks aicināti arī bērnu vecāki un vecvecāki, kuri stāstīs un rādīs, kā radīt un darbosies kopā ar bērniem mācību darbnīcās. PII “Vāverīte” logopēdes ar jauno mācību gadu sāk pielietot jaunu metodi darbā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi – “Barboleta”. Šīs metodes pamatā ir līdzsvars un koordinācija, kuras ir cieši saistītas ar valodas attīstību un netiešā veidā attīsta bērnu lasītprasmi.

19.09.2023.