Ventspils Rotari kluba pārstāvji otrdien, 8. novembrī, svinīgi pasniedza dāvinājumu Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai. Tas paredzēts skolēniem, kuri vidējās izglītības pakāpē padziļināti apgūs kursu “Latviešu valoda un literatūra II” kompetencēs balstītā jaunā mācību satura ietvaros.

Rotari kluba prezidents Aivars Avotiņš, aktīvistes Iveta Lāce un Astra Skrābane visu rotariešu vārdā dāvināja skolai šādus daiļdarbus: Mihaila Bulgakova “Meistars un Margarita” – vienu no izcilākajiem 20.gadsimta romāniem, modernās literatūras pārstāvja Riharda Bargā autobiogrāfisko romānu “Plikie rukši” un Janas Egles stāstu krājumu “Gaismā”.

Skolas direktore Pārsla Kopmane un latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunita Smiltiņa-Apine, saņemot dāvinājumu, pateicās Ventspils uzņēmējiem, kuri apvienojušies starptautiskā labdarības organizācijā,  par iedziļināšanos skolēnu vajadzībās, izpratni un atbalstu. 12.vv klases skolēni, kuri piedalījās dāvinājuma saņemšanā, lasīja savu dzeju un muzicēja. Mums ir gods iet kopā ar pieredzējušiem un cienījamiem cilvēkiem jaunās paaudzes izglītošanā un  izprast A.Einšteina vārdus: “Zināšanas un prasmes vien nevar nodrošināt cilvēcei laimīgu un cieņpilnu dzīvi”, mācoties iedziļināties, domāt, analizēt, izvērtēt, secināt, argumentēt, cienot un augstu turot mūsu īpašo vērtību – literatūru un kultūru.

09.11.2022.