Pašlaik Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs vietu netrūkst, bet nestandarta situāciju, kas prasa nekavējošus risinājumus, arī ir gana. To, kā notiek bērna reģistrēšana pirmsskolā un kā tiek nodrošinātas un piedāvātas vietas bērnudārzā, stāsta Ventspils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Inese Vītola.

Ventspilī šobrīd darbojas deviņas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), kurās kopumā reģistrēti vairāk nekā 1670 bērni. Vislielākais izglītojamo skaits pašlaik ir bērnudārzā Saulīte, kuru apmeklē aptuveni 220 bērni, tai skaitā arī tie, kuri mācās bērnudārzā Pienenīte, kas ir reģistrēts kā PII Saulīte struktūrvienība. Apmēram 200 izglītojamie apmeklē PII Vāverīte, nedaudz mazāk – ap 190 bērnu – ir bērnudārzos Eglīte, Rūķītis un Zvaigznīte. PII Pasaka šobrīd reģistrēti ir aptuveni 180 bērni, savukārt 170 mazie ventspilnieki no rīta dodas uz bērnudārzu Margrietiņa. Nedaudz vairāk kā160 bērnu ir Gāliņciema bērnudārzā Bitīte, bet pašlaik vismazāk bērnu – ap 150 – apmeklē PII Varavīksne, kura, kā norāda Ventspils Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Inese Vītola, neskatoties uz ne tik lielo bērnu skaitu, vecāku vidū pēdējā laikā iemantojusi lielu popularitāti, jo tai ir Ekoskolas statuss, arī bērnu skaits grupiņās ir salīdzinoši neliels. «Tieši tāpat kā ikviens bērns ir atšķirīgs, arī katrs bērnudārzs ir citādāks. Ir vecāki, kuri zvana un vaicā, kuru bērnudārzu mēs viņiem ieteiktu, tad arī godīgi sakām – nav tik lielas nozīmes ēkai un telpām, cik svarīgs ir kontakts, kāds bērnam izveidosies ar audzinātāju un auklīti. Svarīgs ir cilvēks.»

Jāpiesakās laicīgi

Izglītības darba speciāliste Inese Vītola skaidro, ka pārvaldē mudina vecākus pieteikt bērnu bērnudārza rindā, tiklīdz kā mazulis ir piedzimis. «SIA ZZ Dats izstrādātajā Pirmsskolu pieteikumu reģistrā, ko Latvijā izmanto 14 pašvaldībās, bērnu rindošana notiek pa dzimšanas gadiem, tādēļ tiem, kuri ir dzimuši gada sākumā, kārta uzsākt bērnudārza gaitas pienāk agrāk un viņiem ir lielāka iespēja tikt tieši tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kur vēlas,» norāda Vītola. Tie bērni, kuri dzimuši gada beigās, dažkārt uzreiz netiek bērnudārzā, kuru vecāki izvēlējušies kā prioritāro. Šādos gadījumos ģimenei tiek piedāvāta vieta kādā no tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru vecāki iesniegumā norādījuši kā otro vai trešo izvēles iespēju. Tas, protams, atkarīgs no tā, kurā no bērnudārziem tieši šajā brīdī ir brīvas vietas. «Šādās reizēs mēs vecākiem sakām, ka vieta bērnudārzā ir, diemžēl ne tajā, kur gribētos labāk. Tad mēs piedāvājam brīvo vietu citā bērnudārzā izmantot uz laiku, līdz brīdim, kad kāda vieta atbrīvosies vēlamajā izglītības iestādē. Dati tiek sinhronizēti ar Valsts izglītības informācijas sistēmu un Iedzīvotāju reģistru. Turklāt šī sinhronizācija notiek neatkarīgi no tā, vai datus ievada izglītības iestāde, Izglītības pārvalde vai to izdara pats vecāks e-pakalpojumā.» Situācija pirmsskolu pieteikumu reģistrā ir ļoti mainīga, jo ikviena bērna vecāka veikta izmaiņa (prioritāro pirmsskolas izglītības iestāžu izvēles maiņa, pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas uzsākšanas datuma maiņa utt.) rada pārbīdes sistēmā izmaiņu veikšanas brīdī. Katra situācija ir atšķirīga, un nereti, lai izvērtētu visus apstākļus un iespējas, Vītola aicina vecākus neskaidro jautājumu gadījumā labāk tomēr piezvanīt kādam no Izglītības pārvaldes speciālistiem.

Izvēles iespējas

«Ventspils ne izmēra, ne iedzīvotāju skaita ziņā nav tik liela, tādēļ šeit, piesakot bērnu rindā uz bērnudārzu, nedarbojas mikrorajonu princips, kā tas, piemēram, ir Rīgā, skaidro Vītola. «Līdz ar to vecākam tiek dota brīva izvēle, kuras izglītības iestādes, reģistrējoties rindā, norādīt. Drīkst arī izvēlēties bērnudārzu, kas atrodas tuvāk vecāka darba vietai, ja tā ir ērtāk.»

Saistošajos noteikumos, kas attiecas uz bērnu reģistrāciju, uzskaitītas arī situācijas, kad bērnam uz brīvo vietu konkrētajā bērnudārzā ir priekšroka. «Tad, ja šo izglītības iestādi apmeklē bērna māsa vai brālis. Prioritāte ir arī darbinieku bērniem un tiem, kuriem dzīvesvieta šajā pašvaldībā reģistrēta līdz iepriekšējā gada 31. decembrim,» uzskaita speciāliste.

Nemitīga mainība

Situācija bērnudārza rindā nemitīgi mainās – vecāki maina dzīvesvietu, ir tādi, kas aizbrauc uz ārzemēm, ir tādi, kas atgriežas atpakaļ. Arī mainot darbavietu, nereti vecāki izvēlas pieteikt bērnu tajā izglītības iestādē, kas ir tuvāk viņu darbavietai. Vītola atgādina, ka pa kādai brīvai vietai Ventspils bērnudārzos ir vienmēr. Kāda vieta var atbrīvoties arī jebkurā brīdī mācību gada laikā. «Ar pavisam mazajiem bērniem ir tā, ka septembrī grupiņas ir nepilnas, jo septembrī bērnudārzā sāk iet tie, kuriem pusotrs gads paliek jūlijā, augustā vai septembrī. Tie, kuriem pusotrs gads paliek oktobrī, novembrī vai decembrī, pievienojas vēlāk, un šādi pamazām grupiņa pildās,» uzņemšanas kārtību pašiem mazākajiem pirmsskolas vecuma bērniem skaidro izglītības darba speciāliste. Rudenī un ziemā mazākie bērni, kamēr tiem nostabilizējas imūnsistēma, bieži slimo, tādēļ nereti vecāki pieņem lēmumu, ka bērnudārza gaitas tomēr uz laiku ir jāpārtrauc. Šādās situācijās izglītības darba speciālisti lūdz ziņot Izglītības pārvaldei, no bērnudārza vietas atteikties un atjaunot savu statusu rindā uz bērnudārzu, lai brīvo vietu varētu izmantot kāda cita ģimene. Reģistrācijas datums paliek nemainīgs, mainās tikai vēlamais uzsākšanas datums.

Ir arī tādas situācijas, kad vieta ne prioritārajā bērnudārzā ir iedota uz laiku, bet bērniņš ir pieradis, jūtas tur ļoti labi un ir pieņēmis gan auklīti, gan audzinātāju, gan vidi, un vecāki pieņem lēmumu, ka paliks šajā izglītības iestādē pavisam. Arī tad tiek veiktas attiecīgās izmaiņas sistēmā.

Jaunu vietu izveide

Visjaunākā Ventspilī atvērtā pirmsskolas izglītības iestāde ir bērnudārzs Pienenīte,kas izveidots kā bērnudārza Saulīte struktūrvienība. Uz šo bērnudārzu atsevišķi rindā pieteikties nevar, un to, kāda vecuma grupiņas tiks komplektētas Pienenītē attiecīgajā mācību gadā, nosaka bērnudārza Saulīte vadītāja. «To arī vecākiem skaidrojam, ka tieši bērnudārzā Pienenīte diemžēl pieteikties nevar. Varam pierakstīt rindā uz bērnudārzu Saulīte,bet, kurā ēkā konkrētā bērna grupiņa atradīsies, nosaka vadītāja.»

Lai arī iedzīvotāju skaits lēnām samazinās un demogrāfiskā situācija arī Ventspilī ir līdzīga tai, kāda ir valstī, jo bērnu dzimst arvien mazāk, pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, kā norāda Vītola, īsti nemazinās. «Daudzi tomēr šeit atgriežas pēc prombūtnes ārzemēs. Ir arī ģimenes no citām Latvijas pilsētām, kas kā savu dzīvesvietu izvēlas mūsu pilsētu. Turklāt ar 2023. gada 1. septembri pirmsskolas izglītības iestādēs stāsies spēkā jaunas higiēnas normas – mainīsies telpu kvadratūras un pieļaujamo bērnu skaita telpās proporcija –, līdz ar to lielā daļā bērnudārzu nāksies samazināt vienā grupiņā atļauto bērnu skaitu.» Šīs normas attieksies ne tikai uz nodarbību telpām, bet arī uz guļamistabas telpām, turklāt telpu izmēri netiks summēti. «Piemēram, ja grupas telpas izmērs ļaus grupiņā uzņemt astoņpadsmit bērnus, bet guļamistabas telpas – tikai sešpadsmit, tad grupiņā vairāk par sešpadsmit bērniem būt nevarēs,» jauno aprēķinu formulu skaidro Vītola. «Šie noteikumi stāsies spēkā ar nākamā gada 1. septembri, bet tie attieksies uz jaunajām grupiņā, kuras tiks atvērtas. Uz tām grupiņām, kuras jau ir nokomplektētas, šie noteikumi pagaidām vēl neattieksies.»

Ventspils Izglītības pārvalde ieplānojusi vairākos bērnudārzos atvērt arī jaunas grupiņas. Ir nolemts atvērt pa vienai jaunai grupiņai katrā Ventas krastā – bērnudārzā Margrietiņa un bērnudārzā Eglīte.«Šajās grupiņās mēs piedāvāsim vietu bērniem, kuriem pavasarī apritēs pusotrs gads un būs pienācis laiks apmeklēt bērnudārzu,» stāsta Vītola.

Reģistrēšanās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs

Reģistrāciju jebkurā laikā var veikt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv,vai ierodoties Ventspils Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 10, 3. stāvā, pie izglītības darba speciālista (līdzi nepieciešama bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments):

  • pirmdienās no plkst. 14 līdz 18 un
  • ceturtdienās no plkst. 8 līdz 11.

Portālā www.epakalpojumi.lv pakalpojumā Pirmsskolu pieteikumu reģistrs jāizvēlas Ventspils pilsētas pašvaldība. Pieteikumus var reģistrēt bērna likumiskais pārstāvis, autorizējoties portālā ar e-paraksta viedkarti vai eID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām.

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Reģistrēšanās laikā svarīgi norādīt precīzu kontaktinformāciju un to aktualizēt, lai būtu iespējams ar vecākiem sazināties.

23.12.2022.