Ceturtdien, 30. septembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Vienlaikus ar šiem būvdarbiem tiks veikta arī Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles ventilācijas sistēmas izbūve, kurai jau š.g. jūlijā saņemts finansiāls atbalsts no valsts budžeta.

Abām būvniecības iecerēm ir augsta gatavības pakāpe, līdz ar to skolas aktu zāles atjaunošanas būvdarbus un ventilācijas sistēmas izbūvi plānots uzsākt jau š.g. oktobrī. Vienlaikus ar aktu zāles remontu tiks iegādāts un uzstādīts mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums, piemēram, krēsli zālē, skatuves prožektori.

Ventspils 4. vidusskolas aktu zāle tiek ļoti intensīvi izmantota, nodrošinot audzēkņiem gan formālo mācību procesu, gan interešu izglītības nodarbības, un īstenojot abus investīciju projektus vienlaicīgi, audzēkņi un personāls iegūs mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības iespējas veselībai labvēlīgos un drošos apstākļos, sekmējot nodarbību organizēšanu klātienē.

Investīciju projektu “Ventspils 4.vidusskolas aktu zāles atjaunošana Rīgas ielā 12A, Ventspilī” plānots īstenot 2021. un 2022. gadā par kopējo summu ne vairāk kā 145 525 EUR. Šim nolūkam Ventspils valstspilsētas pašvaldība Valsts kasē ņems ilgtermiņa aizņēmumu 127 742 EUR apmērā, bet 17 783 EUR būs Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.

01.10.2021.