Ceturtdien, 16. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursu nolikumu. Šāds nolikums noteiks kārtību, kādā tiks organizēti atklāti konkursi uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju un direktoru vakantajām amata vietām.

Paredzēts, ka amata pretendentu atlasi un pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu veiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora izveidota pretendentu atlases komisija. Konkurss notiek vismaz divās kārtās. Pirmajā – atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, komisija novērtē amata pretendentu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Otrajā – organizējot darba intervijas ar kandidātiem, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām un uz kuriem neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

17.03.2023.