Aizvadītās nedēļas izskaņā Ventspils 2. vidusskolā turpinājās jau pagājušajā semestrī aizsāktais pasākumu cikls, kurš veltīts tikumisko vērtību apgūšanai. Nodarbību cikls organizēts, lai, balstoties uz skolas prioritātēm, skolēnos attīstītu dzīvē būtiskas vērtības.

17. janvārī skolas 9. līdz 11. klašu aktīvisti piedalījās sarunā par cilvēku materiālajām un dvēseliskajām vērtībām, par to konfliktu un balansu mūsdienu pasaulē. Skolēni piedalījās spēlē, kura palīdzēja noskaidrot, kuras vērtības ir svarīgākās katram individuāli un kuras – mūsdienu pasaulē kopumā, kā arī apsprieda to, vai vērts izmantot gatavas atbildes uz filozofiskiem jautājumiem, vai vērtīgāk tomēr mācīties domāt un filozofēt pašiem.

Novembrī organizētā pasākuma laikā 5. līdz 12. klašu skolēni atbildēja uz jautājumu – kāpēc cilvēki redz pasauli dažādi? Skolēni izdomāja noteikumus, kuri, viņuprāt, var palīdzēt cilvēkiem labāk orientēties dzīvē. Tāpat katra klase izveidoja smaidiņu karti, atzīmējot pašas svarīgākās dienas un notikumus klases dzīvē, kā arī skolas tikumiskās vērtības. Spriežot pēc skolēnu, vecāku un skolas skolotāju domām, svarīgākās vērtības ir gudrība, godīgums, atbildība un tolerance.

Tieši par šīm vērtībām skolēni turpinājuši runāt arī klases stundās, grupās apspriežot, kā ir būt godīgam, gudram, tolerantam un atbildīgam, un kā tas izpaužas dažādās dzīves situācijā. Pēc tam skolēni izveidoja plakātus ar labajiem darbiem, kurus veikuši.  

20. 01. 20.