Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” veiksmīgi turpina Nordplus Junior projekta realizēšanu. 18.februārī norisinājās kārtējā sanāksme ar Lietuvas partneriem no Kedaiņu bērnudārza “Žilvitis”, pirmo reizi to organizējot MS Teams platformā, un tās laikā abas iesaistītās puses prezentēja savas projekta laikā izstrādātās mācību metodes, kuras izmantot bērnu apmācībai āra apstākļos.

Lietuvas pedagogi iepazīstināja Latvijas kolēģus ar iespējām, ko sniedz nodarbošanās ar arheoloģiju. Bērni projekta laikā gūst zināšanas un priekšstatus par pasaules pastāvēšanu, mācās salīdzināt, meklē atšķirības starp senajiem priekšmetiem un mūsdienu lietām. Darbošanās laikā tiek apgūtas matemātiskās prasmes, skaitot, sverot, mērot, attīstās valoda. Bērni iemācās pastāstīt par atrastām lietām, aprakstīt tās, tiek attīstīta iztēle – atrastajai lietai jāizdomā pielietojums. Tiek veikti interesanti eksperimenti, gūstot jaunus pierādījumus, piemēram, ka ar svaiga tomāta palīdzību var attīrīt vecas monētas no rūsas.

Savukārt “Varavīksnes” pedagogi prezentēja dažādas metodes bērnu apmācībai dabaszinībās, matemātikā un mākslā ziemas apstākļos, eksperimentējot ar sniegu, ledu, ūdeni. Lietuvas kolēģiem bija iespēja noskatīties kā sešgadnieki prot mērīt dažādos veidos lielus objektus dabā, izmantojot gan klasisko mērlenti, gan ar soļiem, gan ar pēdām un kā šajā procesā iemācās prognozēt garumus, pierakstīt iegūtos datus, salīdzināt tos, darboties pārī un komandā. Nordplus Junior projekta “Āra mācību metožu pielāgošana Latvijā un Lietuvā” norise sākotnēji bija plānota kā skolotāju apmaiņas mobilitāte un metodes āra darbībai tiktu izstrādātas kopīgi,  klātienē, ceļojot Latvijas kolēģiem uz Lietuvu un Lietuvas kolēģiem uz Latviju. Diemžēl pandēmijas dēļ process notiek digitāli, bet tas nemazina savstarpēju interesi par idejām, prieku par izdošanos un vēlmi turpināt iesākto. Abām iestādēm vēl priekšā mācību metožu izstrāde pavasara apstākļiem.

23.02.2021.