Kā katra mācību gada noslēgumā, arī šogad Ventspils pilsētā tiks pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas skolēniem, kuri guvuši augstus panākumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē, kā arī pedagogiem, kuri šos skolēnus sagatavojuši. Svinīgā godināšana notiks šī gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī.

Šajā mācību gadā par augstiem sasniegumiem apbalvoti tiks 33 skolēni un 23 pedagogi, no kuriem laureātu vidū būs 10 skolēni un viņu pedagogi, kas ieguvuši augstas vietas valsts olimpiādēs, viens skolēns un viņa pedagogs, kurš guvis augstus sasniegumus Kurzemes reģiona olimpiādē, 15 skolēni un viņu pedagogi, kas guvuši panākumus Kurzemes reģiona ZPD konferencē, septiņi skolēni un viņu pedagogi, kas guvuši panākumus ZPD valsts konferencē, kā arī trīs muzikālo kolektīvu vadītāji, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus valsts konkursos. Īpaši izceļami divi šogad iegūtie 1. pakāpes diplomi valsts olimpiādēs.

Tā kā ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams pasniegt apbalvojumus visiem laureātiem vienlaicīgi, šogad skolēnu un skolotāju godināšana notiks trīs daļās – 26. maijā plkst. 12.30, plkst. 14.00 un plkst. 16.00, ievērojot Ministru kabineta noteiktos drošības pasākumus.

Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonds tika izveidots 1995. gadā, un šogad tam aprit jau 25 gadi. Fonda mērķis ir atbalstīt inovatīvi strādājošos pedagogus un audzēkņus par augstiem sasniegumiem reģionālā un valsts mērogā.

21. 05. 20.