Izglītības kvalitātes valsts dienests š.g. maijā veicis Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Bītīte” vadītājas Aijas Ščelkaļinas un Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītājas Kristīnes Boitmanes profesionālās darbības vērtēšanu. Šādai novērtēšanai pirmsskolu vadītāji piesakās paši reizi sešos gados.

Akreditācijas ekspertu komisija katras vadītājas atsevišķu vērtēšanu veica attālinātās intervijās ar pašu iestādes vadītāju, iestādes metodiķi, pedagogiem, pašvaldības pārstāvjiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādes padomi un atbalsta personālu. Tika veikta situāciju analīze par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem. Eksperti piedalījās arī izglītības iestāžu virtuālā apskatē un arī veica dokumentu izpēti.

“Bitītē” šajā mācību gadā bija vairāk nekā 170 bērnu. Aija Ščelkaļina ir “Bitītes” vadītāja kopš bērnudārza atklāšanas 2010. gadā. “Varavīksnē” šajā mācību gadā bija vairāk nekā 180 bērnu un Kristīne Boitmane vada to jau 25 gadus.

Gan Aijas Ščelkaļinas, gan Kristīnes Boitmanes darbībai pēc valstī noteiktiem vienotiem kritērijiem ekspertu komisija piešķīrusi tikai vērtējumus “labi”, “ļoti labi” un “teicami”, atzīstot atbilstību amatam.

16.07.2021.