Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, ieviešot jauno mācību saturu, šī mācību gada laikā uzņem ciemos un dalās pieredzē ne tikai ar pilsētas izglītības iestādēm, bet arī ar citu pašvaldību kolēģēm.

Pieredzes apmaiņu laikā pedagogi uzdod jautājumus par jaunajām mācību formām, procesa organizēšanas niansēm, vēro mācību procesu visās vecuma grupās, smeļas idejas metodisko materiālu izgatavošanā un izmantošanā dažādās mācību jomās, kā arī sniedz atgriezenisko saiti.

Šī mācību gada pirmajā semestrī PII “Varavīksne” paviesojušies pedagogi no Kalnsētas pamatskolas, Talsu PII “Sprīdītis”, kā arī Kazdangas, Aizputes un Cīravas pirmsskolas izglītības iestādēm. “Varavīksnes” pedagogiem šī pieredze ir ļoti nozīmīga, jo pozitīvas  atgriezeniskās saites saņemšana veicina pedagogu pārliecību par darāmo, motivē augt profesionālajā līmenī un saliedē kolektīvu.

Nākamajā pusgadā pieredzes apmaiņai pieteikušies Ozolnieku, Tukuma, Liepājas, Saldus un Tērvetes izglītības iestāžu kolēģi.

28. 11. 19.