Kā jau ziņots, 2020. gada 12. marta vakarā Ministru kabinets izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim. Ventspils Izglītības pārvalde jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas aktīvi strādāja pie preventīvu pasākumu plānošanas un veikšanas un izstrādāja Rīcības plānu vīrusa COVID-19 profilaksei un gatavībai infekcijas uzliesmojumam Ventspils pilsētā.

12. martā tika sasaukta izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolu iestāžu un skolu māsu ārkārtas sanāksme, lai kopā ar skolu ārstu G. Kukli pārrunātu šī brīža situāciju un turpmāko rīcību.

Piektdien, 13. martā, notika atkārtotas Ventspils Izglītības pārvaldes sanāksmes ar pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem, kurās iestāžu vadība tika informēta par rīcību noteiktajā ārkārtas situācijā:

  • par telpu un inventāra regulāru dezinfekciju;
  • par personīgās higiēnas ievērošanu (gan audzēkņiem, gan personālam);
  • par kārtību, pirmsskolu audzēkņiem ierodoties iestādē (temperatūras mērīšana, reģistrēšana);
  • par nepiederošo personu neuzturēšanos izglītības iestādēs;
  • par saziņas līdzekļu noteikšanu (e-klase, kontaktpersonas katrā iestādē);
  • par plānoto pasākumu (pieredzes apmaiņu braucienu, svētku pasākumu, projektu, sacensību) atcelšanu šajā periodā.

Ministru kabineta izsludinātā ārkārtējā situācija paredz, ka, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Apliecinājuma paraugs pieejams ŠEIT.

Šobrīd Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina pakalpojumus atbilstoši valstī Krīzes vadības padomes noteiktajam, tomēr iespēju robežās aicinām vecākus nodrošināt bērnu pieskatīšanu ģimenē. Vienlaikus informējam, ka regulāri tiek veikta telpu un inventāra dezinfekcija, īpaši pastiprināta vērība tiek pievērta pareizai roku mazgāšanai, un šobrīd darbs tiek organizēts tā, lai pēc iespējas mazinātu audzēkņu savstarpējo kontaktu pirmsskolā. Tāpat darbam pirmsskolās tiks piesaistītas skolu māsas.

Savukārt skolās, kā arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, atbilstoši Krīzes vadības padomes noteiktajam, klātienes mācību process tiek pārtraukts, un pēc pavasara brīvlaika mācības tiks nodrošinātas attālināti. Jau izveidotas un vecākiem izsūtītas anketas, apzinot digitālo resursu pieejamību mājās un skolas vecuma bērnu skaitu katrā ģimenē. Nākamās nedēļas laikā aptauja tiks veikta atkārtoti. Tāpat apzināti attālinātu mācību nodrošināšanai nepieciešami informācijas tehnoloģiju un finanšu resursi. Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai saistībā ar attālināto mācību nodrošināšanu, kas būs pieejama e-klasē.

Ņemot vērā 14. martā veiktos Ministru kabineta grozījumus sākotnējā rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020. gada maiju. Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 15. maijam:

  • angļu valodā rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
  • vācu valodā rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  • krievu valodā rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15. maijā;
  • franču valodā rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

Klātienes mācību process pārtraukts arī Ventspils Mākslas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, Ventspils Augstskolā un Ventspils Tehnikumā, kas turpmāk līdz 14. aprīlim nodrošinās mācību procesu attālināti. Arī Sporta skolā “Spars” pārtraukti visa veida treniņi un dalība sacensībās. Tāpat līdz 14. aprīlim pārtrauktas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi.

Vienlaikus informējam, ka Ventspils pilsētas pašvaldības mācību iestādes ir nodrošinātas ar dezinfekcijas līdzekļiem pietiekamā daudzumā, turklāt pasūtīti vēl jauni preču apjomi. Tiek veikta un turpmāk regulāri tiks veikta telpu un inventāra dezinfekcija.

13. 03. 20.

Papildināts 14. 03. 20.