Šajā mācību gadā pilsētā darbību uzsākuši konsultatīvie centri, kuros metodisku atbalstu var gūt vecāki, kuri savus pirmsskolas vecuma bērnus izlēmuši skolot mājās.

Mūsu valstī pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta visiem bērniem no 5 gadu vecuma. Vispārējās izglītības likums nosaka, ka bērns izglītību var apgūt vai nu pirmsskolas izglītības iestādē, citā iestādē vai ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Lai nodrošinātu metodisko palīdzību vecākiem un sekotu līdzi, kā ģimenē izglītību iegūstošie bērni apgūst pirmsskolas programmu, šogad Ventspils Izglītības pārvalde izveidojusi konsultatīvos centrus pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis un Ventspils Pārventas pamatskolā.

Pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis vadītāja Sarma Beļajeva atzīst, ka viņai un kolektīvam konsultatīvā centra izveide bijis jauns un intriģējošs izaicinājums. Ierosme nāca no Ventspils Izglītības pārvaldes, bet centrs izveidots sadarbībā ar Jaunrades namu un tā harmoniskās attīstības pulciņu. Pirmie darbības mēneši pierādījuši, ka šis ir vērtīgs un ģimenēm vajadzīgs pakalpojums.

Pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis konsultatīvā centra atbalstu saņem 10 bērni. Katrs no viņiem reizi nedēļā tiek gaidīts uz stundu ilgu individuālu nodarbību, kurā apgūst zināšanas un prasmes latviešu valodā, matemātikā, dabas zinībās, sociālajās zinībās un vizuālajā mākslā. Pieci no bērniem iestādi apmeklē otrdienās un strādā skolotājas Inetas Frīzendorfas vadībā, bet vēl pieci mācās trešdienās kopā ar skolotāju Vitu Janbergu. Bērnu vecāki vēro nodarbību gaitu, tādējādi iepazīstot metodiku, kā ar bērnu strādāt mājās. Pēc katras nodarbības bērns saņem arī uzdevumus, kurus viņam jāpaveic līdz nākamajai nodarbībai. Bērniem, kā novērojušas skolotājas, ir ļoti dažādas iemaņas. Katram audzēknim pedagoģes izstrādājušas individuālo apmācību plānu, ņemot vērā bērna zināšanas un prasmes un pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Tāpat vērā tiek ņemts izglītības iestādes tematiskais plāns, piemēram, šomēnes skolotājas piedāvā dažādus uzdevumus par tēmu Mana Latvija. Mācību gada noslēgumā, tāpat kā citu pirmsskolas audzēkņu, arī šo bērnu zināšanas un prasmes tiks novērtētas. Konsultatīvā centra bērniem, kuriem tas nepieciešams, ir pieejama arī atbalsta personāla – logopēda un sociālā pedagoga – palīdzība. Šobrīd logopēda nodarbības apmeklē trīs bērni.  

Skolotājas un iestādes vadītāja ir domājušas arī par to, lai šiem bērniem, kuri ikdienā apmeklē tikai individuālās nodarbības, būtu iespējas satikties arī ar citiem bērnudārza audzēkņiem. 15. novembrī norisināsies visu sagatavošanas grupu svētku koncerts, uz kuru aicināti arī konsultatīvā centra audzēkņi un viņu vecāki. Tāpat bērni būs gaidīti  Ziemassvētku pasākumā un Sporta dienas aktivitātēs.

Kamēr sešgadnieks Jegors individuālā nodarbībā darbojas kopā ar skolotāju Inetu, aprunājamies ar zēna mammu Dinu Gusevu. Viņa pastāsta, ka konsultatīvo centru izvēlējusies tāpēc, ka pati nestrādā un vēlas pēc iespējas daudz laika veltīt savam vienīgajam dēlam. Jegoram ļoti patīk mācīties gan kopā ar skolotāju Inetu, gan Jaunrades nama pulciņā. Iepriekš ģimene dzīvojusi Vācijā, tur Jegors apmeklēja bērnudārzu, pavadot tajā pusi dienas. Pēc ģimenes pārcelšanās uz Latviju, Jegors īsu brīdi apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi Rūķītis kā pilna laika audzēknis, bet, kad zēns sāka bieži slimot, bērnudārza vietā ģimene izvēlējās Jaunrades nama harmoniskās attīstības pulciņu. Arī šobrīd viņš turpina apmeklēt šīs nodarbības un vēl citus pulciņus. Zēns arī sporto, tāpēc viņam ikdienā netrūkst iespēju kontaktēties ar vienaudžiem.    

Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Inese Vītola informē, ka  konsultatīvais centrs piedāvā divas iespējas – individuālas nodarbības un iespēju bērnam ik dienu 3,5 stundu garumā apmeklēt nodarbības kopā ar pārējiem grupas bērniem. Šādu iespēju pagaidām izvēlējušies tikai divu bērnu vecāki – viens bērns apmeklē nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, bet otrs – pirmsskolas izglītības iestādes Zvaigznīte grupiņu, kas realizē mazākumtautību apmācību programmu. Kā novērojusi I. Vītola, skolot bērnu mājās, saņemot regulāras konsultācijas, ģimenes izvēlas, ja bērnam ir grūti iekļauties lielā kolektīvā, ja bērns bieži slimo, ja ģimene nesen atgriezusies no ārzemēm un citos gadījumos.

07. 11. 19.