Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē Bitīte, sadarbojoties grupu, mūzikas un sporta pedagogiem,  pirmo reizi notika Krāsainā ritmikas diena, kurā bērni ieskandināja pavasara iesākšanos. 

Pasākumu ar dažādām aktivitātēm ievadīja aktīvais Zaķis un jautrā Vardīte. Savukārt Pavasarīgā Taureņa vadībā bērni izdziedāja dziesmas par krāsām. Tāpat bērni piedalījās Aktīvā Zaķa sagatavotajā pārsteigumā – akrobātiskos trikos mūzikas pavadījumā, kurus izpildīja 6-7 gadīgo bērni.

28.03.2019.