Ventspils Valsts 1. ģimnāzija aicina topošos 9. klašu absolventus kļūt par ģimnāzijas 10. klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā, trīs gadu laikā apgūstot padziļinātus kursus tādās jomās kā vides zinātnes un veselība, sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība, kā arī datorika un inženierzinātnes.

Izvēles groza “Vides zinātnes un veselība” ietvaros padziļināti tiks apgūti tādi mācību priekšmeti kā bioloģija, ķīmija, fizika, sociālās zinības un svešvaloda, kas varētu interesēt skolēnus, kuri nākotnē vēlas kļūt par biologiem, ķīmiķiem, ārstiem, sporta treneriem, psihologiem, ergoterapeitiem, fizioterapeitiem, farmaceitiem, agronomiem, ģeologiem, vides pārvaldības speciālistiem, uztura speciālistiem un līdzīgu profesiju pārstāvjiem.

Izvēloties programmu “Sabiedrības pārvaldība un uzņēmējdarbība” padziļināti būs iespējams apgūt svešvalodu, latviešu valodu un literatūru, sociālās zinības, dizainu un tehnoloģijas, kas īpaši varētu interesēt tos skolēnus, kurus aizrauj politika, sociālās zinības, jurisprudence, valodas un uzņēmējdarbība.

Savukārt izvēles grozs “Datorika un inženierzinātnes” ietvers padziļinātu fizikas, matemātikas, programmēšanas un svešvalodas apguvi un būs īpasi saistošs skolēniem kuri nākotnē vēlas kļūt par arhitektiem, inženieriem, programmētājiem, datortīklu administratoriem, datordizaineriem, datorgrafiķiem, loģistikas speciālistiem un līdzīga veida profesionāļiem.

 21. maijā plkst. 18.00 skolēniem un viņu vecākiem būs iespēja uzzināt vairāk par ģimnāzijas mācību programmu piedāvājumu un uzņemšanas noteikumiem tiešsaistes videokonferencē platformā Zoom, izmantojot šo saiti. Interesenti varēs uzdot jautājumus skolas vadības pārstāvjiem!

19. 05. 20.