Ventspils ukraiņu kultūras biedrību “KOBZAR” projekta “Ventspils ukraiņu kultūras biedrības “KOBZAR” darbības nepārtrauktības nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai’’, ievaros tika organizēta aizraujoša Sporta diena sadarbībā ar SK”ODISEJS”.

Projekta ietvaros jaunizveidotās Sestdienas skolas apmeklētāji – ukraiņu bērni kopā ar latviešu bērniem piedalījās Sporta dienas aktivitātēs. Sporta diena sniedza bērniem iespēju piedalīties komandas un sadraudzības veicinošās spēlēs. Bērniem bija iespēja kopā ar SK “ODISEJS” treneriem iepazīt loka šaušanas sporta vēsturi un apguva loku šaušanas prasmes.

Sestdienas skola sniedz atbalstu ukraiņu bērniem latviešu valodas apguvē, kā arī piesaista speciālistus, kas nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu apguvē un  mājas darbu izpildē.

Projekta pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta programmas  “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” līdzekļiem.

28.12.2022.