Ventspils ukraiņu kultūras biedrību “KOBZAR” projekta “Ventspils ukraiņu kultūras biedrības “KOBZAR” darbības nepārtrauktības nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai’’, ievaros Sestdienas skolā tika organizēti Latvijas valsts svētki.

Sestdienas skolas bērniem un pedagogiem bija lieliskā iespēja satikties ar Ventspils skolu pedagogiem un kopīgi svinēt Latvijas valsts svētkus. Svinīgajā pasākumā tika veltīti pateicības vārdi Ventspils pašvaldībai un tās iedzīvotājiem par sirdssiltumu, atbalstu Ukrainas bērniem, kuri kopā ar vecākiem dzīvo mūsu pilsētā. Pasākuma īpašais viesis bija Kārlis Blumentāls, Ventspils tehnikuma 4.kursa students, kurš demonstrēja meistarklasi Dundagas krēma gatavošanā. Pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar tradicionāliem Ukraiņu virtuves ēdieniem, kurus sarūpēja Ukrainietes Ludmila Atanasova un Halyna Melnyk.
Latviešu-ukraiņu ēdieni svētkos atstāja labu iespaidu uz viesiem un ar nelielu koncertprogrammu uzstājās Sestdienas skolas. Pasākuma noslēgumā apmeklētāji un bērni kopā ar skolotāju Marinu Osčenko veidoja pateicības koku ar novēlējumiem skolotājām.

Projekta pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta programmas  “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” līdzekļiem.

17.11.2022.