Ventspils ukraiņu kultūras biedrību “KOBZAR” projekta “Ventspils ukraiņu kultūras biedrības “KOBZAR” darbības nepārtrauktības nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai’’, ievaros tika organizēts projekta noslēguma pasākums Ukraiņu ģimenēm.

Ventspils Sestdienas skolas ukraiņu diasporai noslēguma pasākums tika sagaidīts vecā gada priekšvakarā. Ar krāšņu koncerta programmu, kuru kopā ar Sestdienas skolas bērniem un to vecākiem sagatavoja skolotājas Oksana Lucenko, Marina Oščenko, Svitlana Fedorova, Ludmila Lisak, Nadija Morozova. Pasākumā skoliņas apmeklētāji gremdējās atmiņās par trīs mēnešu laikā veiktajām aktivitātēm un piedzīvotajiem iespaidiem, par radošo prezentāciju un atmiņu stāstu parūpējās skolotāja Marina Oščenko. Tāpat tika organizētas jautras spēles un viktorīnas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pasākums tika noslēgta ar Jaunā gada ballīti un piemiņas dāvanām par dalību Sestdienas skolas aktivitātēs. Vēlamies teikt vislielāko paldies Sestdienas skolas vecākiem un skolotājām par atsaucību un  nerimstošu iesaisti rīkotajos pasākumos.

Projekta pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta programmas  “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” līdzekļiem.

30.12.2022.