Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana, lai piešķirtu finansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas atbalstam. Kopā saņemti 12 projektu iesniegumi, bet ierobežotā finansējuma dēļ atbalstīti 9 projekti, kuri atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvuši augstāku punktu skaitu.

Nr.Projekta nosaukumsProjekta iesniedzējsFinansējums (EUR)
 1.Ventspils Sporta skolas “Spars” dienas nometneVentspils Sporta skola “Spars”16113
 2.Radošo darbnīcu pagalmsVentspils Jaunrades nams7100
 3.Radošo darbnīcu pagalms 2Ventspils Jaunrades nams3760
 4.Dziedam kopāVentspils 1.pamatskola2850
 5.Praktiskās uzņēmējdarbības un līderu nometne „Junior Achievement Unlocked 2021“Biedrība “Junior Achievement Latvia”2280
 6.Dūdodami izrotāsim vasaruVentspils Centra sākumskola1900
 7.Mūzika un māksla – skolēnu emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieksVentspils 3. vidusskola1900
 8.Jauniešu nometne „Beyond“Ventspils baptistu draudze1572
 9.Māksla bez robežāmBiedrība “Piecas izaugsmes formulas”1425

Nometnes tiks īstenotas vasaras brīvlaikā un tajās paredzēts iesaistīt 475 dalībniekus vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Finansējums teju 39 tūkstošu eiro apmērā nometņu norisei piešķirts no valsts budžeta un programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Ventspils pilsētas pašvaldība īsteno sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

26.07.2021.