Jūnija sākumā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni un skolotāji-konsultanti devās uz Zviedrijas pilsētu Visbiju, lai piedalītos prototipu gadatirgū un parādītu savu veikumu, attīstot biznesa idejas digitālajā nozarē. Šis pasākums noslēdza starptautiskā jauniešu uzņēmējdarbības projekta “DigiYouth” 2. posmu, kura galvenais uzdevums bija komandās izstrādāt savu biznesa ideju prototipus – produktu vizualizācijas, simulācijas un maketus.

Kopā projektā izveidotas 16 jauktas starpvalstu komandas, kurās dažādās kombinācijās pārstāvēti Igaunijas, Somijas un Latvijas jaunieši. Ventspils jaunieši iesaistīti 6 komandās. Jauniešu komandas, kurās piedalījās ventspilnieki, izstrādā viedtālruņu lietotni svešvalodu apguvei, lietotni koncentrēšanās spēju attīstībai, lietotni veikala cenu konvertēšanai citā valūtā, kā arī modinātājpulksteni ar iebūvētu puzzli, kas jāatrisina, lai apklusinātu modinātāja signālu. Citas komandas, kurās pārstāvēti mūsu skolēni, izstrādā idejas par ekoloģisku viedtālruņu maciņu ražošanu un digitāla kalendāra izveidi, kas kā dizaina objekts telpā aizstātu papīra sienas kalendāru. Arī vairāku citu komandu biznesa idejas saistītas ar lietotņu izstrādi viedtālruņiem vai pakalpojumu sniegšanu internetā.

Prototipu gadatirgū dalībnieki izzināja citu komandu veikumu un trenējās savu prototipu prezentēšanā visiem interesentiem, atbildot uz neskaitāmiem jautājumiem, kā arī saņemot vērtīgas atsauksmes par biznesa ideju un pašu prototipu. Rudenī skolēni turpinās iesākto darbu un apgūs pārdošanas prasmes – vizuālo noformēšanu, sociālo tīklu izmantošanu komerciāliem nolūkiem, kā arī prezentēšanu potenciāliem investoriem business pitch stilā.

Atrodoties Visbijā, dalībnieki piedalījās arī uzņēmuma logo izstrādes darbnīcā un viesojās kustību uztveršanas studijā, kur ar sensoru palīdzību cilvēka kustības tiek pārvērstas digitāli un var tikt izmantotas animācijā. Skolēni piedalījās arī Gotlandes Spēļu konferencē, kuras ietvaros spēļu dizaina studenti demonstrēja gan datorspēļu, gan arkādes spēļu prototipus, ļaujot interesentiem tās izmēģināt. Atpakaļceļā Ventspils dalībnieki izmantoja iespēju apmeklēt nākotnes tehnoloģiju ekspozīciju Stokholmā.

Tā kā visu mācību gadu komandu darbs pārsvarā notika attālināti, jauniešiem sazinoties internetā, klātienes tikšanās bija ļoti būtiska komandas gara stiprināšanai. Nākamā kopējā tikšanās notiks decembrī Tartu, Igaunijā. Tikšanās reizēs piedalās arī visu iesaistīto valstu skolotāji-konsultanti, kuri idejas attīstības gaitā palīdz saviem skolēniem.

Jau no 2019. gada septembra projektā iesaistīsies vēl 36 ventspilnieki – no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Mentoru un ekspertu atbalstu Latvijas jauniešiem sniedz Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka speciālisti. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija). Citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

14. 06. 19.