Eiropas Jaunatnes dialoga ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija septembra beigās visā Latvijā organizē mācības par līdzdalības principiem, līdzdalības metožu efektīvu vadīšanu un izmantošanu jēgpilnu līdzdalības aktivitāšu organizēšanai.

Mācību mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas līdzdalības pieejā, veidos un metodēs un dot iespēju praktiski apgūt līdzdalības metožu plānošanas, vadīšanas un izvērtēšanas prasmes ikvienam interesentam, kas to vēlāk vēlētos izmantot, strādājot ar jauniešiem skolā, jauniešu centrā vai kādā citā jauniešu organizācijā, apvienībā vai pasākumā.

Apmācību vadītāja, neformālās izglītības trenere Lauma Žubule norāda: “Līdzdalība ir aktuāla ne tikai jaunatnes jomā, bet arī politikā, sabiedrībā kopumā. Līdzdalība ir viens no veidiem, kā sekmēt labākas sabiedrības un labklājības veidošanos. Tomēr viss sākas ar katru cilvēku un tādēļ šīs mācības ir domātas tiem, kuri paši vēlas kļūt par līdzdalības vēstnešiem – ne tikai domu līmenī, bet arī praktiski, realizējot kaut vai nelielas līdzdalības aktivitātes savā vidē.”

Pirmajā posmā ir paredzētas mācības katrā no plānošanas reģioniem vienas dienas garumā, lai nodrošinātu iespēju plašākam dalībnieku skaitam iesaistīties. Ventspilī šīs mācības notiks 17. septembrī Ventspils Jauniešu mājā. Pēc vienas dienas mācībām dalībniekiem būs iespēja īstenot apgūtās līdzdalības aktivitātes vietējā vidē, strādājot ar jauniešiem.

Mācībām ir paredzēta arī otrā daļa – novembra beigās dalībnieki tiksies mācību noslēguma daļā Rīgā, lai izvērtētu mācību praksē gūto pieredzi, rastu atziņas, secinājumus un ieteikumus līdzdalības sekmēšanai ilgtermiņā un sistemātiskā pieejā.

Mācībām iespējams pieteikties, aizpildot tiešsaistes anketu ŠEIT.

Mācības rīko Izglītības un zinātnes ministrija, tās tiek finansētas no Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ projekta “Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” un rīkotas sadarbībā ar jaunatnes lietu speciālistiem no Ventspils, Rēzeknes, Cēsīm, kā arī Jelgavas novada.

Vairāk informācijas par mācībām un Eiropas Jaunatnes dialogu iespējams saņemt, sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments projekta koordinatori Annu Īviņu rakstot uz e-pastu: [email protected].

09. 09. 19.