Kā katru gadu pēc skolas beigām, arī šovasar Ventspils Jaunrades namā notiek nometne “Ķeram vasaru aiz astes”, kopā pulcējot 80 pirmo līdz ceturto klašu skolēnus. Nometnes 1. daļa norisinājās no 17. līdz 28. jūnijam, taču 1. jūlijā sākusies nometnes 2. daļa, kas turpināsies vēl līdz 12. jūlijam.

Nometnes mērķis ir sniegt bērniem saturīgas, drošas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, pievēršoties sportiskām aktivitātēm un veidojot pareizu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, attīstot prasmi strādāt komandā un iegūstot vērtīgu pieredzi tādās jomās kā māksla, sports un tehniskā jaunrade.

Dalībnieki pavada brīvo laiku izglītojoši, sportojot un izkopjot veselīgu dzīvesveidu, iepazīstot Ventspils pilsētas apkārtni, vēstures un kultūras objektus. Tāpat nometnes dalībnieki pilnveido savas prasmes gan radošajās darbnīcās, gan dažādās meistarklasēs.

Lai padarītu nometnes norisi vēl aizraujošāku, dalībnieki dodas dažādās izzinošās ekskursijās – ciemojas Amatu mājā, maizes laboratorijā “Ramala” un Ventspils bibliotēkā. Tāpat skolēni devušies pārgājienā, veikuši ķīmijas un fizikas eksperimentus, piedalījušies orientēšanās sacensībās un spēlējuši vides spēles sadarbībā ar Ventspils Labiekārtošanas kombinātu.

Noslēdzoties šai nometnei, aktivitātes Ventspils Jaunrades namā nerims, jo sāksies nometne “Krāsainie vasaras sapņi”, kas arī tiks organizēta divās daļās – no 15. līdz 27. jūlijam un no 29. jūlija līdz 9. augustam.

09. 07. 19.