Ventspils Mākslas skolas audzēknes piedalījās un guva godalgas II Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”. Kopumā konkursam tika iesniegti 850 darbi ar tēmu “Klusā daba. Lauku veltes”. 

Konkursā vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem 2.vietu glezniecībā ieguva  Angelīna Troščenkova, savukārt datorgrafikā godalgotā 3.vieta gūta gan Laumai Nikolovskai vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem, gan Elizabetei Rubīnai vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem. Jaunākajā grupā, vecuma grupā no 7 līdz 9 gadiem, atzinīgi tika novērtēts Alises Eleonoras Kolas glezniecības darbs.

Konkursā audzēknes datorgrafikā sagatavoja pedagoģe Anda Kaņepe, bet glezniecībā – Inita Dzalbe.

Konkursu organizēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju. Noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 23.aprīlī Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

11.04.2019.

Foto: Angelīnas Troščenkovas konkursa darbs