Piektdien, 14. februārī, Ventspils pilsētas domes nolēma Ventspils Jaunrades nama direktores amatā apstiprināt Vitu Hermansoni.

V. Hermansone dzimusi un augusi Ventspilī, ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā un humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātē. Zināšanas pedagoģijas jomā regulāri papildinātas dažādos profesionālās pilnveides kursos gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs.

Savu profesionālo dzīvi V. Hermansone saistījusi ar pedagoģiju, strādājot par informātikas, vēstures un filozofijas skolotāju un sociālās un pilsoniskās jomas koordinatori Ventspils vispārizglītojošajās skolās, kā arī iesaistoties dažādos ar izglītības jomu saistītos projektos kā to koordinatore un vadītāja. Pēdējos gados V. Hermansone bijusi skolu akreditācijas eksperte Izglītības kvalitātes valsts dienestā un izglītības satura un pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas struktūrvienības vadītāja Ventspils Tehnikumā.

Jaunā direktore uzskata, ka interešu izglītība ir nozīmīgs instruments ne tikai bērnu un jauniešu radošuma izkopšanā, bet arī nākotnes karjeras izvēlē un personības attīstībā kopumā. Darbs direktores amatā uzsākts ar mērķi nodrošināt Ventspils Jaunrades namā modernu un konkurētspējīgu mācību vidi, saistot attīstības prioritātes ar jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu un tādējādi sekmējot ilgtspējīgu Ventspils Jaunrades nama izaugsmi.

17. 02. 20.