Nav noslēpums, ka bērni un pusaudži, lietojot modernās tehnoloģijas, jūtas kā zivis ūdenī. Apzinoties, ka jaunākie IKT risinājumi kalpo kā viens no mehānismiem, lai radītu skolēnos liekāku interesi mācīties, iegūt jaunas zināšanas, Ventspils pēdējos gados ir ieguldījusi lielas investīcijas, lai pilsētas mācību iestādēs radītu mūsdienīgu mācību vidi.

Ieguldījums infrastruktūrā

«Jau trīs gadus ar Ventspils pašvaldības atbalstu pilsētā notiek vērienīgs skolu IKT infrastruktūras sakārtošanas projekts. Šī gada vasarā būsim aprīkojuši nedaudz vairāk par 1/3 mācību klašu. Lai darbus pabeigtu, plānojam piesaistīt arī Eiropas struktūrfondu finansējumu. Darbiem noslēdzoties, pilnīgi visās Ventspils mācību iestāžu telpās (336) būs pieejams interneta pieslēgums, proti, ikviens audzēknis ar savu mobilo telefonu vai datoru varēs pieslēgties ātram un kvalitatīvam internetam. Pirms tam bijām identificējuši problēmu – ja internetam vēlas pieslēgties liels skaits lietotāju, tas kļūst lēns un apgrūtina darbu, tāpēc sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru pēdējos gados esam ieguldījuši lielu darbu IKT infrastruktūras pilnveidē,» stāsta Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Zane Matesoviča.

Ir iepirktas arī interaktīvās tāfeles, projektori, datu kameras. «Nodrošinām skolām pilnvērtīgas tehniskās iespējas, lai pedagogiem būtu pieejami daudzveidīgi resursi atraktīvu stundu izveidē,» skaidro Z. Matesoviča. Tas prasījis būtisku finansējuma segumu, piemēram, interaktīvās tāfeles, projektori ar projekcijas ekrāniem un atbilstoša programmatūra izmaksāja 283 tūkstošus eiro, IKT infrastruktūras ieviešanas būvdarbi – 237 tūkstošus eiro. Vajadzīgo naudu nodrošināja Ventspils pašvaldība. «Redzam, ka gadu no gada pedagogu vēlme un prasmes lietot modernās tehnoloģijas uzlabojas. Turklāt pilnveidoties viņus mudina paši skolēni,» secina Z. Matesoviča.

Mācās viens no otra

Visas minētās aktivitātes ir daļa no izstrādātās Rīcības programmas mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils vispārizglītojošajās skolās, kur otrs būtisks uzdevumu kopums saistīts ar pedagogu darba vides pilnveidi, profesionālo iemaņu attīstību, lai viņu darbs būtu radošs, jēgpilns un sekmētu ikviena skolēna rezultātu izaugsmi. Domājot, kā vēl paaugstināt pedagogu darba efektivitāti, tika piesaistīti Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) speciālisti, kuri vēroja stundas, pēc tam sniedza savas rekomendācijas skolotāju darba uzlabošanai. «Sadarbībā ar DZM IC Ventspilī attīstām praksi, kad pedagogu mācīšanās notiek skolas vidē, tai skaitā, skolotāji dalās pieredzē, mācās arī viens no otra. Šādu praksi īsteno citas valstis, jo ir guvušas pārliecību, ka pieredzes nodošana ir labs instruments skolotāju izglītošanas procesā. Pērn, piemēram, kopīgi rīkojām Ideju termināli, kur skolotāji iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar skolēniem. Šāda veida pasākums notiks arī šogad maijā,» informē Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece. Lai iestrādēm būtu secīgs turpinājums, tuvākās nākotnes plānos ietilpst pilsētas metodiskā dienesta izveide, kas spētu sniegt skolotājiem profesionālu atbalstu metodisko problēmu risināšanā klasē. «Potenciālie eksperti ir divus gadus mācījušies, lai ne tikai pilnveidotu savu darbu, bet kļūtu par padomdevējiem citiem kolēģiem, jo skats no malas nereti ir ļoti vērtīgs. Viņi, piemēram, rādīs savas atklātās stundas, nodos pedagoģisko meistarību pārējiem, vēros citu kolēģu darbu stundās.» Principā dienesta izveides būtība ir radīt profesionālu atbalsta plecu visiem Ventspils skolotājiem, kuri vien to vēlēsies saņemt.

Būs gatavi rītdienai

Ventspils skolas ir atvērtas arī dalībai dažādos Latvijas pasākumos, kas ļauj bagātināt mācību procesu skolās. Piemēram, pērn ar Ventspils pašvaldības atbalstu Ventspils 4. vidusskolas sākumskolas klase startēja SIA Microsoft Latvia un SIA Latvijas Mobilais telefons īstenotajā izglītības inovāciju pilotprojektā Gatavi rītdienai!, lai gūtu izpratni un ieskatu, kā norit mācīšanas process, stundās izmantojot planšetdatorus. Pašreiz šādā pieeja tiek izmantota stundās reizi nedēļā, bet ir plānots vērsties plašumā. «Bērni gaida šīs stundas, jo planšetdators ir tas rīks, kas viņiem ir labi pazīstams un rada interesi. Tehnoloģijas ir viena no atslēgām uz skolēnu sirdi. Ja skolotājs tehnoloģijas māk prasmīgi izmantot vielas apguvē, bērnu aktivitāte un ieinteresētība acīmredzami pieaug, pat mājas darbu izpildi var pārvērst par aizraujošu procesu,» spriež Z. Matesoviča.