Ventspils Izglītības pārvaldes 2022. gada augusta pasākumu plāns

DatumsLaiksNorises vietaPasākumsKontaktpersonaMērķauditorija/
pieteikšanās
5.08.10:00Ostas ielas promenāde, VentspilsZiedu paklāju veidošanaL.Eizenbārde/
K.Jacevičs
4-5 cilvēku komandas no Ventspils pilsētas skolām un pirmsskolām, Izglītības pārvaldes
6.08.11:00-13:00Lielais prospekts, VentspilsDalība pilsētas svētku gājienāJ.BakanauskaVentspils pilsētas skolu un pirmsskolu, Izglītības pārvaldes darbinieki
8.08.10:00-11:30Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas metodiskais centrsSaruna ar D.Namsoni- LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktoreS.VīkeleDomes vadība, skolu direktori, Izglītības komisijas pārstāvji
16.08.09:00Koncertzāle “Latvija” (tiešraide internetā)Ziemeļkurzemes pedagogu konference “Izglītības radars 2022” Digitālā EKO sistēma izglītības telpāJ.Bakanauska/
J.Šauriņš
Ventspils un Ziemeļkurzemes (Talsu, Kuldīgas) novadu pedagogi, skolu direktori, izglītības pārvalžu vadītāji, citi pedagogi
18.08.Tiks precizētsIzglītības un zinātnes ministrija, RĪGAIkgadējā vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferenceJ.BakanauskaIzglītības iestāžu direktori un pašvaldību izglītības speciālisti
19.08.09:00-13:00Izglītības pārvaldeIzglītības iestāžu vadītāju un direktoru novērtēšanaJ.Bakanauska un novērtēšanas komisija9:00 S.Beļajeva
9:40 L.Znotiņa
10:20 Z.Janušone
11:00 S.Pleinica
11:40 S.Jaunbelzēja
12:20 V.Hermansone
22.08.13:00-17:40Izglītības pārvaldeIzglītības iestāžu vadītāju un direktoru novērtēšanaJ.Bakanauska un novērtēšanas komisija13:00 I.Nagle
13:40 M.Lemberga
14:20 A.Brūkle
15:00 Z.Bite
15:40 I.Keiša
16:20 I.Bužoka
17:00 P.Kopmane
22.08.13:00-15:00Ventspils PII “Varavīksne”“Ideju terminālis” (labās prakses piemēri)J.Šauriņš/
L.Eizenbārde
Ventispils pirmsskolu pedagogi un vadītāji
22.08.10:00-12:00Ventspils Centra sākumskola“Ideju terminālis” (seminārs par tekstpratību)L.PolenceVentspils pirmsskolu pedagogi un skolu logopēdi
22.08.09:00Ventspils vispārizglītojošās skolas“Ideju terminālis” (labās prakses piemēri)J.Šauriņš/
L.Eizenbārde
Ventspils pilsētas skolu pedagogi
23.08.8:30Ventspils 2.pamatskolaMedicīniski pedagoģiskās komisijas sanāksmeS.Vīkele, komisijas pārstāvjiIzglītojamie un viņu vecāki ar nosūtījumu
23.08.13:00-16:20Izglītības pārvaldeIzglītības iestāžu vadītāju un direktoru novērtēšanaJ.Bakanauska un novērtēšanas komisija13:00 V.Laurecka
13:40 S.Šulce
14:20 S.Birziņa
15:00 V.Šengelija
15:40 L.Biezbārde
23.08.09:00Ventspils 4.vidusskola: soc. un pilsoniskā mācību joma, sākumskolas joma;
Ventspils 6.vidusskola: valodu mācību joma, matemātikas joma;
Ventspils Valsts 1.ģimnāzija: tehnoloģiju joma (dizians un tehn.), dabaszinātņu mācību joma*;
Ventspils 2.pamatskola: tehnoloģiju joma (datorika/progr.), sporta joma;
“Ideju terminālis” – Jomu koordinatoru dienaJ.Šauriņš;
L.Eizenbārde;
K.Kornijanova;
M.Beķere;
Z.Dzene;
I.Runča;
J.Tērvide;
V.Bērzleja;
I.Bukela;
A.Šilberga;
Ventspils pilsētu skolu pedagogi, dalījums pa jomām
23.08.10:00Ventspils Centra sākumskola: kultūras un mākslas joma, Atbalsta joma (skolu atbalstu komandu tikšanās, plkst. 10:00)“Ideju terminālis” – Jomu koordinatoru dienaI.Freiberga;
L.Guzlēna
Ventspils pilsētu skolu pedagogi, dalījums pa jomām
23.08.13:00-15:00Ventspils PII “Saulīte”, Ventspils PII “Pienenīte”“Ideju terminālis” (labās prakses piemēri)J.Šauriņš/
L.Eizenbārde
Ventspils pirmsskolu pedagogi un vadītāji
23.08.RĪGA, organizēts transportsSIIC rīkota konference dabaszinātņu skolotājiemV.BērzlejaDabaszinātņu skolotāji
24.08.13:00-16:30Galamērķis: Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 3×3 basketbola laukums“Ideju terminālis” – Veselības diena 2022L.PolenceVentspils pilsētas skolu un pirmsskolu pedagogi un vadītāji
25.08.13:30Ventspils 2.pamatskolaMedicīniski pedagoģiskās komisijas sanāksmeS.Vīkele, komisijas pārstāvjiIzglītojamie un viņu vecāki ar nosūtījumu
25.08.10:00-14:00Ventspils PII “Zvaigznīte”, Ventspils muzejs “Amatu māja”“Ideju terminālis” – “Audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana pirmsskolas izglītībā”Z.Janušone, K.SeržanteTehnoloģiju jomas pārstāvji
25.08.13:00-14:30Ventspils PII “Zvaigznīte”“Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagiģiskajā procesā” 1.nodarbībaK.SeržanteDivi skolotāju palīgi no katras Ventspils pirmsskolas iestādes
Tiks precizētsTiks precizētsVentspils Valsts 1.ģimnāzijaSeminārs par argumentēšanas, skaidrošanas un pamatsošanas prasmju attīstīšanu skolēniem (SKOLA 2030 eksperts K.Greitāns)J.ŠauriņšDabaszinātņu skolotājiem
26.08.Reģistrēšanās konferencei no plkst. 09:00Ventspils Jaunrades namsKonference pedagogiemJ.Bakanauska/
J.Šauriņš
Ventspils pilsētas skolu un pirmsskolu pedagogi un vadītāji, citi interesenti
29.08.09:00Ventspils PII “Pienenīte”Seminārs Ventspils pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem izglītības jomāI.VītolaVentspils pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki izglītības jomā
29.08.09:00Ventspils Jaunrades namsTeātra mākslas skolotāju tikšanāsI.KazakaTeātra mākslas skolotāji
29.08.14:00Ventspils Valsts 1.ģimnāzija Seminārs Ventspils pilsētas mācību jomu koordinatoriemL.EizenbārdeVentspils pilsētu mācību jomu koordinatori
30.08.11:00Ventspils Jaunrades namsSarunas pie kafijas skolotājiem – senioriemJ.BakanauskaVentspils izglītības iestāžu pensionētie pedagogi, Ventspils izglītības iestāžu vadītāji
30.08.14:30-16:30Izglītības pārvaldeIzglītības iestāžu vadītāju un direktoru novērtēšanaJ.Bakanauska un novērtēšanas komisija14:30 I.Irbe
15:10 A.Ščelkaļina
15:50 K.Boitmane
1.09.15:00Tiks precizēts“Portfeļa svētki”J.BakanauskaVentspils pilsētas izglītības iestāžu direktori un vadītāji
2.09.13:00Elektroniskā vidē
[email protected]
Izglītojamo sarakstu iesniegšana ar elektroniskā paraksta apstiprinājumuI.Vītola
J.Šauriņš
Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji
5.09.09:00Elektroniskā vidē
[email protected]
Izglītojamo sarakstu iesniegšana ar elektroniskā paraksta apstiprinājumuI.Vītola
J.Šauriņš
Ventspils skolu direktori

*plānota cita norises vieta par kuru informēs Dabaszinātņu mācību jomu koordinators V.Bērzleja

Ja kāds pasākums tiks atcelts, par to tiks ziņots!