Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

Image Description
Ventspilī ir iespējas apgūt interešu izglītību Jaunrades namā, Mākslas skolā un Sporta skolā Spars.

Ventspils Jaunrades nams

Jaunrades namā 2017./2018. mācību gadā 5 programmās darbu uzsāka 53 apakšprogrammu 142 grupas ar 1762 audzēkņiem, kas ir par 95 audzēkņiem vairāk nekā iepriekš. Bērniem un jauniešiem interešu izglītības nodarbības pieejamas arī Pārventas pamatskolā, kopā 11 pulciņi. 

Jaunrades nama telpās izvietots Latvijā vienīgais digitālais planetārijs, ka arī apmeklētājiem ir iespēja veikt Saules novērojumus Jaunrades nama observatorijā. Ventspils Jaunrades nama planetāriju un observatoriju līdz 2017. gada oktobrim apmeklējuši 22234 apmeklētāji. Planetārijs un observatorija regulāri piedalās izstādēs, viesojas izglītojoši-izklaidējošos pasākumos pilsētas un valsts mērogā un arī paši rīko dažādas aktivitātes. 2016./2017.m.g. pabūts starptautiskajās un valsts mēroga izstādēs „Balttour 2016”, „Skola 2016”, DZM IC izstādē Latvijas Universitātē.

Svarīgākie plānotie notikumi 2017./2018. mācību gadā Jaunrades namā ir Latvijas un ārvalstu  skolēnu  atklātais radioelektronikas praktikums – konkurss, Kurzemes kauss autotrases modelismā, Tehniskās jaunrades diena kopā ar viesiem no Klaipēdas interešu izglītības iestādes, Draudzības koncerts akustiskajā solo dziedāšanā (Ventspils pilsēta un novads), Baltā galdauta svētki kopā ar Ventspils Latviešu biedrību, Ģimenes dienas pasākumi Jaunrades namā, Jaunrades nama brīvdabas pasākums 19. maijā Dzirnavu laukumā (koncerts, darbnīcas, eksperimenti), Eiropas čempionāta posms autotrases modelismā, un citi.

Lietotājiem ir pieejama Jaunrades nama mājaslapa, kas ļauj nodalīti iepazīties ar interešu izglītības jomu un informāciju par planetāriju un observatoriju: www.jaunradesnams.lv.

Mākslas skola

Ventspils Mākslas skolas nodarbības 2017./2018. mācību gadā apmeklē 231 izglītojamie. No tiem 189 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” ar kodiem 20V211001 un 30V 211001, bet 42 audzēkņi mācās interešu izglītības sagatavošanas klasītēs.   Sākot ar 2017.gadu Ventspils Mākslas skolas interešu izglītības sagatavošanas klasītes (grupiņas ) audzēkņiem tika atcelta mācību maksa.

Skola regulāri organizē audzēkņu darbu izstādes mūsu pilsētā. 2016./2017.m.g. Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu tika izstādīti Pārventas bibliotēkā, Teātra namā ”Jūras vārti”, un Ventspils Galvenās bibliotēkas izstāžu zālē.

Audzēkņu panākumi un sasniegumi konkursos 2016./2017.m.g.:

 • Latvijas profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa III kārtā Lelde Zēniņa un Karīna Bikova (vidējā vecuma grupā) ieguva 2.vietu, bet jaunākās grupas dalībnieki Denis Cvetkovs un Sofija Rubīna – atzinību.
 • Ventspils Mākslas skolas 1.a kursa audzēknei E.Krūmiņai 2.vieta “Mobilā zināšanu ekspreša” karoga dizainu konkursā.
 • 4.b kursa audzēknei P. Kozjaikinai 2. vieta  un 3.a kursa audzēknei S. Lefevrei 3.vieta Baltkrievijas Starptautiskajā konkursā-izstādē “Planēta dzīvo!”.
 • 5.a kursa audzēknei L. L. Irbei atzinība vizuālās mākslas konkursā “Klusā daba ar zilo šķīvi”.
 • 3.a kursa audzēkne Milana Veikša ieguva 3.vietu vizuālās mākslas konkursā ”Ar burinieku uz Ameriku!”.
 • 1.kursa audzēknim M. Martjuševam apbalvojums vizuālās mākslas konkursā „Skaisti dziedi lakstīgala”.
 • 3.kursa audzēknei E.Rubīnai atzinība konkursā ”Augu motīvi un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā” .
 • Baltkrievijas pilsētā Novopolockā notiekošajā Starptautiskajā VII plenērā- konkursā „Палитра Придвинья”  Marija Spruģēvica  ieguva 3.vietu, bet Laura Priede- atzinību par orģinalitāti.
 • Izdots Ziemeļkurzemes tautasdziesmu krājums “Zvaigžņotāj zemīte” (krājumu sastādītāja U. Punkstiņš) ar Ventspils Mākslas skolas audzēkņu zīmējumiem.
 • Ventspils Mākslas skolas 3.a kursa audzēkne Elīna Kičigina ieguva 1.vietu vizuālās mākslas konkursā “Rotaļas jūrā, ostā un zemūdens pasaulē” un viņas ideja tiks izmantota, projektējot jauno rotaļu laukumu Ventspilī. Konkursu organizēja Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi.
 • Ventspils Mākslas skolas 2.c kursa audzēkne Līva Siliņa ieguva apbalvojumu Starptautiskajā konkursā “ODYSSEUS”. 
 • 2017. gada jūlijā skolas audzēkņi piedalījās Starptautiskajā plenērā Saldū „Plenērs Rozentāla pilsētā 2017”, kurā zīmētie un gleznotie darbi tika iekļauti ceļojošā izstādē

Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domes Vides uzraudzības nodaļu 2016./2017.m.g. organizēja vizuālās mākslas konkursu-izstādi “Es dabā”, kur piedalīties tika uzaicināti Ventspils vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības audzēkņi un pedagogi.

2016./2017.m.g. apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 16 audzēkņi.

Valsts kultūrkapitāla fonds 2017. gada mērķprogrammu konkursā atbalstīja Ventspils Mākslas skolas projektu “Zīmēšanas un veidošanas materiālās bāzes uzlabošana Ventspils Mākslas skolā”.

Sporta skola “Spars”

2017./2018. mācību gadā Sporta skolā desmit sporta veidos mācās 1212 audzēkņi 96 mācību treniņu grupās. Sporta skolā “Spars” ir iespēja nodarboties ar  10 sporta veidiem bez maksas: basketbols, BMX, džudo, ložu šaušana, peldēšana, smaiļošana un kanoe airēšana, sporta vingrošana, svarcelšana, šorttreks un vieglatlētika.

No jauna sporta skolā uzņemti 187 audzēkņi, kuri gan papildina esošās grupas, gan atvērtās jaunās grupas basketbola, sporta vingrošanas, vieglatlētikas un BMX nodaļās.  Sporta skolā strādā 49 pedagogi, no kuriem trīs pedagogi darbu uzsākuši vieglatlētikas, svarcelšanas un sporta vingrošanas nodaļā.  Seši pedagogi pilnveido zināšanas LSPA.

Kā katru gadu arī audzēkņu izaugsmes veicināšanai sporta skolā „Spars” tiek realizēta Jaunatnes sporta attīstības programma, kuras ietvaros paredzēts atbalsts 27 jaunajiem sportistiem dažādos sporta  veidos – šorttrekā, vieglatlētikā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, sporta vingrošanā , BMX, džudo, peldēšanā.

2016./2017. m.g. Sporta skolu “Spars” absolvēja un beidza sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības programmu 22 audzēkņi, vidējā posma apmācību ( mācību treniņu septīto gadu) beidza 68 audzēkņi un turpina tālākizglītību sporta pilnveidošanas grupās.

Sporta skolas “Spars” audzēkņu panākumi 2017. gadā