Ja nav iespējams iesniegt pieteikumu bērna reģistrācijai 1. klasē elektroniskajā sistēmā http://1klase.ventspils.lv, tad to var izdarīt klātienē Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 10, Ventspilī.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, klātienes vizītēm Izglītības pārvaldē ir noteikta iepriekšēja pieteikšanās:

  • pa telefonu 636 01221 (darba laikā)

Pieteikšanās klātienes vizītei 2. posma reģistrācijai tiek uzsākta 2021. gada 8. aprīlī.

Pieteikt klātienes vizīti, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus, nepieciešams arī visiem tiem, kuri pieteikumus iesnieguši elektroniskajā sistēmā BEZ e-paraksta. Šajā situācijā klātienē jāierodas 7 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas sistēmā.