Ventspils izglītības iestādēs  šovasar norisinās dažādi remontdarbi, lai uzlabotu kā telpas, tā arī citu nepieciešamo aprīkojumu.

Jau pabeigti remontdarbi ir PII “Margrietiņa”. Grupiņa ir izremontēta, kā arī skaisti un moderni iekārtota mazāko bērnu vajadzībām. Grupas nr. 2 remontā pašvaldība ieguldīja 76 tūkst. eiro.

Lielākie remontdarbi, kuri pašreiz vēl tiek īstenoti ir PII “Eglīte”, kur 2.stāvā tiek atjaunoti elektriskā apgaismojuma tīkli un tiks izbūvēta ugunsgrēka signalizācijas sistēma. Pašvaldība šim mērķim ir piešķīrusi 54 tūkst. eiro finansējumu. PII “Saulīte” tiek remontēta grupas nr.1 telpa ar 138,9 m2 lielu platību un pašvaldības finansējumu 78 tūkst. eiro apmērā. Ventspils 2.vidusskolā tiek īstenoti darbi akustiskas uzlabošanai skolas sporta zālē, finansējums 42 tūkst. eiro apmērā.

21.07.2023.