Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2018

2018.gada 29.maijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī sumināti 37 pedagogi un 45 audzēkņi par sasniegumiem mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Apbalvoti ir tie skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotās vietas, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureāti. Tāpat sveikti arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

Apbalvoto pedagogu un audzēkņu sarakstu skatīt ŠEIT!

Par sasniegumiem sumināti skolotāji un skolēni 2017

2017.gada 30.maijā Ventspils Augstskolā 35 pedagogiem un 47 audzēkņiem svinīgi pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Šogad apbalvoto vidū ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņu valsts konkursa laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

Apbalvoto pedagogu un audzēkņu sarakstu skati ŠEIT!

“Gada skolēns” un “Gada skolotājs”

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji no 1998. līdz 2018.gadam

Nominācijas “Gada skolēns” ieguvēji no 2000. līdz 2018.gadam

Nosaukums “Gada skolēns” tiek piešķirts Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācību darbā – vērtējumi 8, 9, 10 balles vidējās izglītības atestātā, kā arī kopējais procentuālais vērtējums katrā no centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 75%.

Nosaukums “Gada skolotājs” tiek piešķirts par mērķtiecīgu darbu pedagoģisko atziņu popularizēšanā un ieviešanā vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības vai interešu izglītības iestādēs pedagogu kolektīvā, darbā ar skolēniem un skolēnu vecākiem, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā.