Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2019

2019. gada 31. maijā plkst. 12.00 Ventspils Jaunrades namā pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas, suminot 33 pedagogus un 59 skolēnus.

Apbalvoti tika skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas. Godināmo vidū bija arī skolēni, kuri, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos, guvuši godalgotas vietas ne vien Kurzemes reģionā un Latvijā, bet pat starptautiskā konkurencē. Tāpat šogad sveikti tika Skolēnu mācību uzņēmumu programmas finālisti un Nacionālā Debašu turnīra laureāti, kā arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgajā pasākumā  pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2018

2018. gada 29. maijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī sumināti 37 pedagogi un 45 audzēkņi par sasniegumiem mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Apbalvoti ir tie skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotās vietas, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureāti. Tāpat sveikti arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

Par sasniegumiem sumināti skolotāji un skolēni 2017

2017. gada 30. maijā Ventspils Augstskolā 35 pedagogiem un 47 audzēkņiem svinīgi pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Šogad apbalvoto vidū ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņu valsts konkursa laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

“Gada skolēns” un “Gada skolotājs”

Nominācijas “Gada skolēns” ieguvēji no 2000. līdz 2019. gadam

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji no 1998. līdz 2018. gadam

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji 2019. gadā

Nosaukums “Gada skolēns” tiek piešķirts Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācību darbā – vērtējumi 8, 9, 10 balles vidējās izglītības atestātā, kā arī kopējais procentuālais vērtējums katrā no centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 75%.

Nosaukums “Gada skolotājs” tiek piešķirts par mērķtiecīgu darbu pedagoģisko atziņu popularizēšanā un ieviešanā vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības iestādēs pedagogu kolektīvā, darbā ar skolēniem un skolēnu vecākiem, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā. Kopš 2019. gada tiek organizēta Ventspils pilsētas “Gada balva Izglītībā”, pateicoties izcilākajiem Ventspils pilsētas izglītības iestāžu skolotājiem un sveicot tos deviņās nominācijās:

  • Gada skolotājs pirmsskolas izglītībā;
  • Gada skolotājs mākslā;
  • Gada skolotājs/treneris sportā;
  • Gada skolotājs interešu izglītībā;
  • Gada skolotājs/meistars profesionālā izglītībā;
  • Gada skolotājs – tehnoloģiju lietotājs;
  • Gada skolotājs – metodiķis;
  • Gada skolotājs pilsoniskajā audzināšanā;
  • Pateicība par mūža ieguldījumu.

Pasākuma “Gada balva Izglītībā” nolikums pieejams ŠEIT.