Ventspils Centra sākumskola

Direktore
Liāna Biezbārde
+371 63629937
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; otrdienās plkst. 8:00-9:00

Direktores p.i. vietnieki
Ilona Jostiņa
+371 63629937
[email protected]

Gunta Brensone (audzināšanas darbā)
+371 63624487
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Gita Veļiczko
+371 63629937
[email protected]

Izglītības programmas
Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma; kods 11011111; licences Nr. V-9617; 30.01.2018.
Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā virziena programma; kods 11014111; licences Nr. V-9618; 30.01.2018.

Uzņemšanas nosacījumi
1.klasē reģistrētos bērnus pretendentu sarakstā  skola aicina pavasara brīvlaikā 3 dienas apmeklēt nodarbības. Nodarbību mērķis – apzināt bērnu muzikālās dotības, pamatojoties uz kurām tiek komplektētas klases.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
1.-2.klašu un 3.-6.klašu zēnu kori
2.- 4.klašu un 5.-6.klašu meiteņu kori
Flautistu ansambļi
Zvanu ansamblis
Pūtēju orķestris
Vokāli instrumentālais ansambļi „Jautrie draugi” , ”Jautrie draudziņi” un “Saules zvani”
Fakultatīvi – instrumenta spēle ( klavieres, vijole, blokflauta, trompete), slidotapmācība 2. klasē, matemātika, latviešu valoda, sports, datorika, mazais pētnieks, mājturība un tehnoloģijas

Cita informācija
Iespējas skolēniem:
logopēdijas nodarbības un sadarbība ar sociālo pedagogu;
nodarbības baseinā, kā sporta stunda;
dalība starptautiskos projektos;
pagarinātās dienas grupa 1.-2.klašu audzēkņiem līdz plkst.16:30;
sporta dejas pie sporta deju skolotāja Gata Seveļa;
vasaras brīvā laika nodarbības jūnija mēnesī;

Iespējas vecākiem:
iesaistīties Ventspils Centra sākumskolas padomē un biedrībā;
apmeklēt vecāku dienas rudenī un pavasarī;
piedalīties vecāku konferencēs;
līdzdarboties sporta svētkos pavasarī;
apmeklēt svētku koncertus un klases pasākumus.

Kontakti

Adrese: Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63629937
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: centrasakumskola.ventspils.lv
Sociālie tīkli: www.facebook.com/centrasakumskola


Mirkļi no mūsu ikdienas