Ventspils 6. vidusskola

Direktore
Valentīna Jankovska
+371 63607614
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00, trešdienās plkst. 8:00-9:00

Direktores vietnieces
Baiba Andersone
+371 63622937
[email protected]

Ludmila Pomikanova
[email protected]

Nataļja Kuzmina
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Irēna Stendere
+371 63621586
[email protected]

Izglītības programmas
Pamatizglītības programma;
Pamatizglītības mazākumtautības programma;
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena programma ;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programma;
Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programma;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene).

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
1.-4. klašu koris
2.-4. klašu koris (mazākumtautību programmas)
5.- 9. klašu koris
Frīsbijs (8.- 12.kl.)
Koriģejošā vingrošana (1.- 4.kl.)
Tautiskās dejas sākumskolā
Tautiskās dejas 1.kl.
Angļu val. 1.-2. klasēs
Pagarinātās dienas grupas 1.kl.
Fakultatīvs matemātikā 2.-4.kl. (mazākumtautību programma)
Fakultatīvi matemātikā, vācu val.

Cita informācija
Divplūsmu skola

Kontakti

Adrese: Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils
Tālr./fakss: +371 63621586
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://6vsk.ventspils.lv/


Mirkļi no mūsu ikdienas