Ventspils 2. pamatskola

Direktore
Sintija Birziņa
[email protected]
+371 63622964

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 13.00-14.00, piektdienās plkst. 8.00-10.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Violeta Dalia Bergmane
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jomā
Ilze Grinfogele
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama
+ 371 63622964
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Guna Dubenlāže
+371 63622964
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – A, B līmenis (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis (kods 21015911);
 • Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis (kods 21015921);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšanas nosacījumi skatāmi skolas mājaslapā.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7-15 gadus veciem bērniem);
 • Tautasdejas (7-11 gadus veciem bērniem);
 • Informācijas un tehnoloģiju dizains (12-13 gadus veciem bērniem);
 • Angļu valoda (7-9 gadus veciem bērniem);
 • Dabaszinību pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7-11 gadus veciem bērniem);
 • Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai (7-9 gadus veciem bērniem);
 • Game Lab – spēļu programmēšana.

Cita informācija
Pagarinātās dienas grupas 1. un 2. klasei:

 • Pirmdienās 12.45-17.00
 • Otrdienās 11.35-16.35
 • Trešdienās 12.45-17.45
 • Ceturtdienās 12.45-16.45
 • Piektdienās 12.45-16.00

Pagarinātās dienas grupas laikā bērniem ir iespēja paēst launagu, izpildīt uzdotos mājasdarbus un nodarboties ar dažādiem rokdarbiem.

Metodiskie materiāli

Sporta stundas uzdevums attālināto mācību laikā 3. klasei

Sporta stundas uzdevums attālināto mācību laikā 8. klasei 

Kontakti

Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622964
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://2psk.ventspils.lv/