Ventspils 2. pamatskola

Direktore
Sintija Birziņa
[email protected]
+371 63622964

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; trešdienās plkst. 13:00-14:00; piektdienās plkst. 8:00-10:00

Direktores vietniece izglītības jomā
Violeta Dalia Bergmane
[email protected]
+371 63622964

Direktores vietniece informācijas tehnoloģijas jomā
Ilze Grinfogele
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama
+ 371 63622964
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Guna Dubenlāže
+371 63622964
[email protected]

Izglītības programmas
1. Pamatizglītības programma – kods 21011111.
2. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma- kods 21013111
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A,B līmenis) – kods 21015811.
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (C līmenis) – kods 21015911.
5. Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( C līmenis) – kods 21015921. 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

Uzņemšanas nosacījumi
Skolas mājas lapā: www.2psk.ventspils.lv  

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
1. Koris – sākumskolai,pamatskolai 7-15 g.
2. Tautiskās dejas – 7-11.g.
3. Informācijas un tehnoloģiju dizains – 12,13 g.
4. Angļu valoda – 7-9 g.
5. dabaszinību pulciņš,,Jaunais pētnieks” – 7-11g.
6. Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai – 7-9 g.
7. Kodu Game Lab – spēļu programmēšana

Cita informācija
Pagarinātās dienas grupas 1.un 2. klasei:
P.12:45-17:00 pagarinātās dienas grupas laikā
O.11:35-16:35 bērniem ir iespēja paēst
T.12:45-17:45 launagu, izpildīt uzdotos mājas
C.12:45-16:45 mājas darbus un nodarboties
P.12:45-16:00 ar dažādiem rokdarbiem.

 

Kontakti

Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622964
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://2psk.ventspils.lv/


Mirkļi no mūsu ikdienas