Ventspils 2. pamatskola

Direktore
Sintija Birziņa
[email protected]
+371 63622964

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 13.00-14.00, piektdienās plkst. 8.00-10.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Violeta Dalia Bergmane
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jomā
Ilze Grinfogele
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama
+ 371 63622964
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Guna Dubenlāže
+371 63622964
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – A, B līmenis (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis (kods 21015911);
 • Mazākumtautību speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis (kods 21015921);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšanas nosacījumi skatāmi skolas mājaslapā.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7-15 gadus veciem bērniem);
 • Tautasdejas (7-11 gadus veciem bērniem);
 • Informācijas un tehnoloģiju dizains (12-13 gadus veciem bērniem);
 • Angļu valoda (7-9 gadus veciem bērniem);
 • Dabaszinību pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7-11 gadus veciem bērniem);
 • Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai (7-9 gadus veciem bērniem);
 • Game Lab – spēļu programmēšana.

Cita informācija
Pagarinātās dienas grupas 1. un 2. klasei:

 • Pirmdienās 12.45-17.00 
 • Otrdienās 11.35-16.35 
 • Trešdienās 12.45-17.45 
 • Ceturtdienās 12.45-16.45 
 • Piektdienās 12.45-16.00

Pagarinātās dienas grupas laikā bērniem ir iespēja paēst launagu, izpildīt uzdotos mājasdarbus un nodarboties ar dažādiem rokdarbiem.

Kontakti

Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622964
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://2psk.ventspils.lv/


Mirkļi no mūsu ikdienas

[nggallery id=11]