Ventspils 1. pamatskola

Direktore
Sandra Šulce
+371 63622643
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00 – 18:00; otrdienās plkst. 11:30-13:30; trešdienās plkst. 8:00-9:00; ceturtdienās plkst. 11:30-13:30

Direktora vietniece
Silva Lēruma
+371 63622643
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā
Dace Bahmane
+371 63622643
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Māra Treilane
+371 63622643
[email protected]

Izglītības programmas
Pirmskolas programma – kods 01011111
Pamatizglītības programma – kods 210 11111
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem – kods 2105611
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma – kods 23013111
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) humanitārā un sociālā virziena programma – kods 23012111

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 149

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
Fakultatīvi: sākumskolai- angļu valoda 1.-2.klasei, koriģējošā vingrošana, peldēšanas apmācība 4.klasei, dejas, meiteņu koris 2.-4.klasei,
pamatskolai- peldēšanas apmācība 6.klasei, meiteņu koris 5.-9.klasei, zēnu koris, vides pulciņš, frīsbijs 7.-9.klasei, tautasbumba 3.-6.klasei.

Cita informācija
Kvalificētu palīdzību izglītojamiem un vecākiem sniedz logopēds, psihologs, sociālais pedagogs

 

Kontakti

Adrese: Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63622643
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.plavasskola.lv