Ventspils 3.vidusskola

Direktore
Vera Šengelija
+371 63662320
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; ceturtdienās plkst. 8:00-9:”00

Direktores vietniece izglītības jomā
Ludmila Ivanova
+371 63662320
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā
Irīna Lučina
+371 63662070
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā
Larisa Orlova
+371 63624505
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Līga Vaska
+371 63624505
[email protected]

Izglītības programmas
Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
Fakultatīvi:
Latviešu valoda (10.-12.kl.)
Dzimtā valoda (krievu) (1.-4.kl.)
Angļu valoda (sākumsk., pamatsk. pēc pieprasījuma)
Franču valoda (2.-4., 5.-6.kl.)
Matemātika (6.; 9.kl.)
Informātika (10.-12.kl.)
Fizika (10.- 12.kl.)
Latvijas un pasaules vēsture(9.kl.)

Pulciņi:
Krievu tautas instrumentu orķestris (1.-9.kl.)
1.-4.klašu koris
5.-9.klašu koris
Vokālā studija 1.-4., 5.-9., 10.-12.kl.)

Koriģējošā vingrošana (1.-4.klasei)

Cita informācija
Mūsu skola aktīvi piedalās dažādu vietējo un Eiropas projektu realizācijā.
1. Comenius regionālā partnerība „Key Competences as per the European Frame of Reference and the Role of Local Authorities” (Galvenās kompetences saskaņā ar Eiropas atsauces sistēmu un vietējo pašvaldību loma);
2. Comenius skolu daudzpusēja partnerība “Natural Treasures of Europe”;
3. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstītais projekts inovāciju īstenošanai izglītībā “Mūzika un māksla – jauniešu emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieks”;
4. ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvija-2”;
5. NVA projekts “Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”.

 

Kontakti

Adrese: Tārgales ielā 5, Ventspils,
LV-3602
Tālr./fakss: +371 63624505
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.3vsk.lv


Mirkļi no mūsu ikdienas